Manokana Covid-19

ANTONTANISA FARANY: Niampy telo ireo lavon’ny covid-19, nisy sitrana miisa 90

Mivoatra hatrany ny antontanisa ! Raha ny tarehimarika nentin’ny mpitondra tenin’ny CCO, omaly, nisy olona telo vaovao lavon’ny covid-19. Nisy kosa ireo sitrana mahatratra 90 tamin’io antontanisa farany io, ary nihena 14 ireo marary mafy…

Raha somary niato ny isan’ireo lavon’ny covid-19, andro vitsivitsy lasa izay, dia nitombo telo izy ireo, tamin’ny antontanisa nentin’ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, omaly. Miisa 181 izy ireo amin’izao fotoana. Fantatra koa fa avy eto amin’ny faritra Analamanga sy tany amin’ny faritra Diana ireo nindaosin’ny fahafatesana farany ireo. Raha ny tarehimarika mikasika ireo sitrana indray dia nisy 90 isa, ary mahatratra 13 582 izy ireo amin’izao fotoana, raha mahatratra 14 554 ireo efa voatily nitondra ny tsimokaretina coronavirus, teto Madagasikara. Ireo marary mafy indray dia nihena fito, ka mahatratra 68 izy ireo ankehitriny, raisin-tanana manerana io hopitaly eran’ny Nosy. Nihena 14 ihany koa ireo marary mbola raisin-tanana noho ny covid-19 eto amintsika, rehefa nialan’ny sitrana sy lavo ireo. Miisa 791 izy ireo ankehitriny, anatin’izany ireo marary mafy voalaza. Raha ny tranga vaovao hitan’ny fitiliana tao anatin’ny 24ora farany indray, dia miisa 79, ary fitiliana mitotaly 438 no nahitana ireo olona mitondra ny tsimokaretina hita farany ireo. Ny 339 tamin’ireo fitiliana no hitan’ny PCR, raha 99 an’ny GenExpert. Ny fitiliana PCR vitantsika hatramin’ny andron’ny talata lasa teo, dia mahatratra 56 065 , raha 5 400 ny an’ny GenExpert.

Tranga vaovao, sitrana sy lavo isam-paritra

Tamin’ireo tranga vaovao miisa 79, ny 36 tamin’izany hita teto Analamanga. Ny sitrana miisa 38, ary nisy lavon’ny covid iray. Vakinankaratra tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy ny sitrana miisa efatra. Tsy nisy tranga vaovao hita torak’izany koa tao Itasy, saingy nisy olona sitrana iray. Tao Bongolava nahitana tranga vaovao miisa valo, tao Tsiroanomandidy, tsy nisy ny sitrana. Alaotra Mangoro nisy tranga vaovao miisa 15, ka ny 11 tao Ambatondrazaka, ny roa tao Amparafaravola, ary ny roa tao Moramanga. Nisy ny sitrana miisa 26 tao amin’ny faritra. Tao Atsinanana Toamasina nahitana tranga vaovao miisa telo, tsy nisy ny sitrana vaovao. Matsiatra Ambony nisy tranga vaovao miisa telo, ary nisy ireo sitrana miisa sivy. Boeny tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy sitrana miisa valo. Faritra Sofia nisy tranga vaovao miisa valo, ka ny dimy tao Antsohihy ary ny telo tao Mandritsara, tsy nisy ny sitrana vaovao. Tany amin’ny faritra Diana nisy tranga miisa dimy, ka ny telo tao Antsiranana, ny roa tao Ambilobe. Ireo roa lavo sisa dia tany Antsiranana. Nisy sitrana miisa telo tany an-toerana. Atsimo Andrefana tsy nisy tranga vaovao, saingy nisy sitrana iray. Faritra Anôsy nahitana tranga vaovao iray, tao Ambovombe Androy, tsy nisy ny sitrana.

Faritra valo ahitana marary mafy

Ho an’ireo marary mafy raisin-tanana miisa 68 indray, dia fantatra fa ny 44 amin’izy ireo dia eto Analamanga. Ny 24 ao Befelatanana, ny 12 etsy amin’ny hopitaly HJRA, iray eny Anosiala, ny iray etsy amin’ny CTC Mahamasina, ary ny enina etsy Andohatapenaka. Any Antsirabe ny telo, Fianarantsoa misy 12, Morafeno Toamasina ny iray, ao Boeny ny roa, any Toliara ny telo, Alaotra Mangoro misy iray, ary any amin’ny faritra Diana misy marary mafy roa.

Fermer