PolitikaSongadim-baovao

DEPIOTE FETRA RAKOTONDRASOA: “Misy Governora manampatra fahefana sy tsy refesi-mandidy”

Tsy fanovana anarana fotsiny fa fanovana fomba fiasa mihitsy no nametrahan’ny Filohan’ny Repoblika ny Governora isam-paritra. Tanjona tao anatin’izany ny ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara. Lasa mandringa anefa ny fahatrarana io tanjona io satria lasa manampatra fahefana sy tsy refesi-mandidy ny sasany amin’ireo napetraka ho Governoram-paritra. Lasa andriamanitra kely mihitsy aza ny sasany, any amin’ny Faritra iandraiketany, araka ny tenin’ny Depiote Fetra Rakotondrasoa.

Misy andininy mazava tsara anatin’ny Lalàmpanorenana mametraka ny rafitra Governora (azo antsoina koa hoe Lehiben’ny Faritra). Hatreto, mbola notendrena izy ireo, raha toa ka tokony hofidiana izany raha ny voafaritry ny lalàna. Na izany aza, tokony ho manana tamberinandraikitra amin’ny vahoaka hatrany, araka ny nambaran’ny Depioten’i Miarinarivo Fetra Rakotondrasoa. Ny Filoha dia nametraka fa hisy ny tombana atao amin’ny Governora tsirairay, hahafahana mahafantatra izay vitany, sy ny tsy vitany tamin’ny asa nampandraiketina azy. “Everiko fa amin’ny fotoana izay tokony hanaovan’ny Filoham-pirenena ny tombana amin’ireo Governora dia handray an’izay andraikitra izay izy. Hanala ireo hita fa tsy miasa, ary hametraka izay hita fa mendrika hitantana ny Faritra tsirairay”, hoy ny Depiote Fetra Rakotondrasoa. Notsindriany fa be dia be amin’izao fotoana izao ny Governora manana olana amin’ny fitantanana ny Faritra misy azy. Misy ny Governora mifandona amin’ny Solombavambahoaka, misy koa ben’ny tanàna mifandona amin’ny Governora. Antony mahatonga izany, raha ny fanazavany, dia ny tsy fipetrahan’ilay rafitra natao hanaramaso ny asan’ny Governora, izay voafaritra ao anatin’ny Lalàmpanorenana. Misy ilay antsoina hoe “conseil régional”, izany hoe filankevitry ny Faritra, izay manapaka ny hevitra rehetra entina hitantanana ny Faritra iray. Anjaran’ny Governora avy eo no manatanteraka izay fanapahankevitra raisin’ny filankevi-paritra. “Ankehitriny,  lasa manana eritreritra ny Governora fa manana ny fahefana feno, ny Filoham-pirenena rahateo nilaza fa misolotena azy amin’ny lafiny fampandrosoana eny anivon’ny Faritra tsirairay ny Governora. Lasa tahaka ny andriamanitra kely ilay Governora any amin’ny Faritra misy azy”, hoy ny fanambarany. Rehefa nahazo ilay fahefana feno ny Governora dia lasa tsy refesi-mandidy, ary mandidy manapaka samirery an’izay rehetra ao anatin’ny Faritra, hoy hatrany ny fanazavana.

Fifanitsahana andraikitra

Noho ireo antony ireo no miteraka ny disadisa any amin’ny Faritra tsirairay, indrindra eo amin’ny olom-boafidy sy ny Governora. Matetika koa lasa misy fifanitsahana andraikitra any amin’ny Faritra. “Lasa maka ny andraikitry ny lehiben’ny distrika, na ny Prefe ny Governora, na maka ny andraikitry ny Solombavambahoaka”, hoy hatrany ity Depiote ity. Tsy misy afatsy ny fananganana ilay filankevi-paritra, araka izany, no afaka mametraka fefy sy arofanina amin’ny zavatra rehetra atao eny anivon’ny Faritra tsirairay.

Solika amina miliara lany?

Ankoatra izay, notsindrian’ity olom-boafidy ity ihany koa fa tokony ho faritan’ny Fitondram-panjakana foibe ny fandaniana eny anivon’ny Faritra. “Tokony ho apetraky ny Fanjakana hoe 10 na 15%-n’ny tetibolan’ny Faritra ihany no atokana ho an’ny fampandehanan-draharaha sy solika”, hoy izy. Raha ny zava-misy ankehitriny, araka ny nambarany hatrany, dia be loatra ny vola lanin’ny Governora amin’ny fampandehanan-draharaha. Mampametra-panontaniana hoe inona avokoa ny tena andaniana ilay volam-panjakana eny anivon’ny Faritra?. Izay indrindra no maha zava-dehibe ny famaritana ny fandaniana sy ny fampiasam-bola. Nambarany fa misy tonga amina miliara ny solika lanin’ny Governora any amin’ny Faritra sasany. Fanontaniana mipetraka dia hoe tena solika marina ve no nandaniana an’izany ?

Eo anatrehan’ireo rehetra ireo, niantso ny Filoha ity Depiote ity mba tsy hihanona fotsiny amin’izay tatitra ataon’ny Governora any aminy, fa mba handray ireo tatitra hafa ataon’ny mpisehatra isan-tsokajiny, mba tsy hahadiso ny fanombanana atao.

Fermer