PolitikaSongadim-baovao

ASAM-PANJAKANA: Antoka hivoahan’ny tambin-karama ny fananana lisitra madio

Nanao sesilany hatrany tato ho ato ny fitakiana nataon’ny mpisehatra maro samihafa mahakasika tsy ny fivoahan’ny tambin-karama. Nazava ny tenin’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian, omaly, fa miankina tanteraka amin’ny fahadiovan’ny lisitry ny mpiasa tokony hisitraka izany no hivoahan’ny tambin-karama ihany koa. Mila atsahatra ny gaboraraka sy ny fanararaotana ary ny famoaham-bola amin’ny tsy tokony ho izy, araka ny nambarany.

Isan’ny foto-kevitra imatimatesan’ny Fitondram-panjakana ankehitriny ny Fanjakana tsara tantana sy ny ady amin’ny gaboraraka ary ny fametrahana ny fangaraharahana amin’ny zavatra rehetra atao. Lalana hahatongavana amin’izany indrindra no mahatonga ny fitarazohan’ny famoahana ny tambin-karama amin’ireo mpiasam-panjakana maro isaky ny sehatra misy azy ireo avy ankehitriny. Mbola nohamafisin’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian omaly, fa tsy manana olana ara-bola ny Fanjakana, saingy misoroka kosa ireo trangana fanararaotana samihafa. “Rehefa manana lisitra madio isika dia voaloa daholo ny tambin-karama. Miankina amin’ny lisitra madio no hahafahantsika mametraka ny firenena tsara tantana”, hoy izy nanazava.

Tsiahivina fa isan’ireo sendika faraparany nitaky ny hamoahana ny tambin-karaman’izy ireo ny mpiasan’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny, izay manambana fitokonana faobe manomboka amin’ny faran’ity herinandro ity. Teo koa ny mpandraharahan’ny Oniveriste, ary ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eny amin’ny anjerimanontolo, izay efa nanao fitokonana avokoa nitaky ny handoavana ny tambin-karama.

Fampiroboroboana ny asa mendrika

Tsara ho fantatra fa notanterahina teny amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo omaly ny fanaovan-tsonia ny fandaharanasa faharoa momban’ny fampiroboroboana ny asa mendrika eto Madagasikara (Programme Pays pour le Travail Décent – PPTD) ho amin’ny taona 2021-2023.

Ny governemanta Malagasy tarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny « Organisation Internationale du Travail » – OIT no nitarika ny lanonana, ary niara-nanao sonia tamin’ny mpandrindra nasionalin’ny sendikan’ny mpiasa sy ny mpampiasa eto Madagasikara, sy ny solotena avy amin’ny vondron’ny orinasa Malagasy. Natao tamin’ny fampitan-davitra avy any Genève kosa ny sonian’ny Tale Jeneraly Lefitry ny OIT, Andriamatoa Moussa Oumarou Diallo. Natao izao fanaovan-tsonia izao taorian’ny fahombiazan’ny fandaharanasa voalohany nifarana tamin’ny taona 2020. Zavatra roa lehibe no niraha-nanaiky fa tokony ho tanterahina, dia ny famoronana asa mendrika ahitam-bokatra ; ary ny fanatsarana sy fanitarana ny fiahiana ara-tsosialy ho an’ny mpiasa.

Nohamafisin’ny Praiministra fa mifampiankina ary tokony hifameno ny anjara andraikitry ny mpisehatra rehetra amin’ny fanatrarana ireo tanjona ireo, ka mila samy mametraka fehin-kevitra mazava hahatongavana amin’ny tanjona iraisana ho tombotsoan’ny rehetra. Araka izany dia nanamafy ny fahavonany amin’ny hametrahana ny paikady rehetra mifanadrify aminy ny governemanta Malagasy. Nanatrika izao fanaovan-tsonia izao ireo mpikambana ao amin’ny governemanta, ny mpiara miombon’antoka, ary ny solotenan’ireo mpisehatra rehetra amin’ny asa eto Madagasikara.

Fermer