PolitikaSongadim-baovao

FIAMPANGANA HO NANODINKODIM-BOLA: Hametraka fitoriana ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena ao Antsiranana

Nisy nanaparitaka tamin’ny tambazotran-tseratsera, nanomboka omaly, ny fiampangana ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena, Rahelianta Jocelyne Maxime, voafidy tao Antsiranana I ho nanodinkodina ny famatsiam-bola avy amin’ny Cld, nanomboka tamin’ny taona 2016. Notaterina tao anatin’izany fa nasain’ny “Inspection d’Etat” namerina vola 298 tapitrisa ariary amin’ny kaominina ambonivohitra  Antsiranana ity olomboafidy ity, noho ny fampiasany faktiora sandoka nanomboka tamin’ny taona 2016, araka ny filazan’ny ben’ny tanànan’Antsiranana-Renivohitra, Jean-Luc Djaovojozara. Tsy nahita izay tetikasa nandaniana io vola io ny tenany, araky ny voalazan’io vaovao io.

Nanaitra ny solombavambahoaka voatonona ity resaka ity satria tsy mbola teo amin’ny toerana maha filoha lefitry ny Antenimierampirenenena akory ny tenany  tamin’ireo fotoana voatondro ireo fa depiote tsotra. Na dia izany aza, mazava ny fomba nampiasany ny volan’ny Cld tamin’izay. Fantatry ny ben’ny tanàna daholo ny asa nataony matoa izy tonga nanangana ady tan-dalambe, hisakanana ny fanatanterahany ny fanamboaran-dalana tao Antsiranana izay nahavitana biraom-pokontany isanisany ihany koa avy tao amin’io volan’ny Cld io. « Aoka ny fitsarana no hanamarina izay rehetra voalaza ireo, hahafahan’ny vahoaka mitsara », hoy ny filoha lefitra Rahelianta Jocelyne Maxime izay nanamafy ny fisian’ny ambadika politika amin’izao raharaha izao. Andrasana ny ho tohin’ny raharaha…

Fermer