Manokana Covid-19

COVID-19: 38 ny tranga vaovao, miisa 722 ireo manaraka fitsaboana

Raha ny antontanisa nomen’ny CCO, omaly, miisa 38 ireo tranga vaovao hita tamin’ny fitiliana farany tao anatin’ny 24ora. Nihena ka 722 isa sisa ireo marary mbola manaraka fitsaboana amin’izao fotoana. Nisy ny sitrana vaovao miisa 104, nisy ny nodimandry miisa telo, tao anatin’ny 24ora farany…

Midina hatrany ny tarehimarika! Mitohy ny fihenan’ny tahan’ny fiabon’ny covid-19 eto amintsika, araka ny tarehimarika omen’ny CCO. Tamin’ireo fitiliana mahatratra 210 tao anatin’ny 24ora farany, tsy nisy afa-tsy 38 ireo olona nahitana ny tsimokaretina coronavirus io. Manaraka izany, mihena isan’andro koa ny isan’ny marary mbola manaraka fitsaboana, izay tsy misy afa-tsy 722 izy ireo ankehitriny, rehefa nihena 69 nialan’ny marary sy nodimandry. Nisy ireo lavon’ny valanaretina covid-19, miisa telo teto amintsika, mitotaly 184 izy ireo. Mitombo isa hatrany kosa ireo mahafeno fepetra eo amin’ny fahasitranana, izay mahatratra 13 686 ny totalin’izy ireo, rehefa niampy 104 tao anatin’ny iray andro monja. Raha ny totalin’ireo olona efa nahitana coronavirus teto amintsika indray, dia mahatratra 14 592, hatramin’ny alarobia lasa teo. Raha ireo marary mafy mbola raisin-tanana amin’izao fotoana indray, dia miisa 68, rehefa tsy niampy tao anatin’ny 24ora. Fitiliana PCR mahatratra 56 203 no efa vita teto amintsika, raha 5 472 ny an’ny GenExpert.

Tranga vaovao, sitrana sy marary mafy…

Faritra maromaro no nahitana ireo tranga vaovao, ka tamin’ireo tranga vaovao miisa 38, ny 26 isa tamin’izany no hita teto Analamanga, tao amin’ny distrikan’Atsimondrano, Avaradrano, Renivohitra sy Ambohidratrimo. Nisy ny sitrana miisa 18, ary lavon’ny covid iray, teto. Faritra Vakinankaratra tsy nisy tranga vaovao voatily, saingy nisy sitrana miisa 12, ary nodimandry iray. Bongolava tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy olona miisa efatra sitrana soa aman-tsara. Faritra Atsinanana nahitana tranga vaovao iray, tsy nisy ny sitrana vaovao. Alaotra mangoro tsy nahitana tranga, saingy nisy sitrana miisa 11, notsaboina tao Ambatondrazaka ny enina, ary tao Amparafaravola ny dimy. Matsiatra ambony nisy tranga vaovao miisa telo, ary nisy sitrana miisa 10 ihany koa. Amoron’I Mania tsy nisy tranga vaovao, saingy nisy sitrana vaovao miisa telo. Vatovavy Fitovinany nahitana tranga vaovao miisa enina, efatra tao Manakara, roa tao Ifanadiana. Boeny tsy nahitana tranga ihany koa, saingy nisy sitrana miisa valo. Faritra Sofia nahitana tranga vaovao miisa roa tao Antsohihy, sitrana kosa nisy enina, efatra tao Antsohihy, ny roa tao Mandritsara. Atsimo Andrefana tsy nisy tranga vaovao, saingy nisy sitran amiisa roa, tao Toliara. Menabe tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy sitrana miisa sivy. Anôsy tsy nisy tranga vaovao, saingy nisy sitrana miisa roa, tao Tolagnaro. Diana torak’izany, tsy nisy tranga, saingy nisy sitrana miisa 12, ka ny fito notsaboina tao Antsiranana voalohany, iray tao Antsiranana faharoa, ary ny efatra tao Ambilobe. Nisy lavon’ny covid iray tany an-toerana.

Faritra ahitana marary mafy

Ho an’ireo faritra ahitana ireo marary mafy miisa 74 indray, dia fantatra fa ny 22 ao Befelatanana, ny 12 etsy amin’ny hopitaly HJRA, ny enina eny Anosiala, ny enina raisin-tanana etsy Andohatapenaka. Any Antsirabe misy roa, Fianarantsoa misy 11, Morafeno Toamasina misy iray, Alaotra Mangoro misy marary mafy iray, Toliara misy efatra, Sava misy roa, Diana ahitana iray.

Fermer