PolitikaSongadim-baovao

DRAFI-PIRENEN’NY FITSINJARAM-PAHEFANA MIABO: Mikendry ny fanomezam-pahefana bebe kokoa ny Faritra sy ny Kaominina

Nitarika ny lanonam-panokafana tamin’ny fomba ofisialy ny atrikasa fakan-kevitra handrafetana ny drafitra nasionaly mahakasika ny Fitsinjaram-pahefana miabo, teny amin’ny Mining Business Center Ivato, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, omaly. Nambarany nandritra izany fa « tsy safidy ny fitsinjaram-pahefana fa adidy ». Tsy azo ihodivirana ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana miabo mba hisitrahan’ny vahoaka any ifotony ny tena fampandrosoana marina, mamaly ny hetahetan’izy ireo.

Fanatanterahana ny Vinan’ny Filohan’ny Repoblika no nametrahana ny fitsinjaram-pahefana, mba ho tena fitaovana iray lehibe ary mahomby, hahafahana mampandroso an’i Madagasikara sy hanatrarana ireo fahatarana iainan’ny firenentsika amin’izao fotoana izao, hoy ny Praiminisitra omaly, teny Ivato. Nambarany fa alohan’ny zava-drehetra dia « toe-tsaina » iraisana ny fitsinjaram-pahefana, mba hitovizan’ny fomba fijery, hitondrana fitsinjaram-pahefana miabo. Nomarihiny fa na inona na inona lalàna eto amin’ny firenena, dia ho very maina ny hevitra sy lalan-tsaina tiana hapetraka raha tsy misy mpiahy ny fitsinjaram-pahefana, dia isika rehetra mandray andraikitra izany.

Nivoitra nandritra ny atrikasa natomboka teny Ivato omaly fa efa hatramin’ny fiandohan’izao Fitondrana izao no nisy ny finiavana hametraka ny fitsinjaram-pahefana teny izy teto amin’ny firenena. Manaporofo izany ny nametrahana ireo Governoram-paritra, izay tsy fanovana anarana fotsiny ihany fa fanomezam-pahefana bebe kokoa azy ireo amin’ny fahafaha-mandray fanapahan-kevitra hampandrosoana ny Faritra iadidiany. Nomena fahefana sy fitaovana ny tompon’andraikitra any ifotony satria izy ireo no mahalala ny tena zava-misy, indrindra ny laharam-pahamehana ao amin’ny Faritra misy azy avy, hoy ny Praiminisitra nanazava. Isan’ny ezaka efa natao koa ny fampitomboana ny fanohanana ara-bola ireo Kaominina.

Hisy, araka izany, ny fametrahana ity Drafitra Nasionaly momba ny fitsinjaram-pahefana miabo ity. Handeha ny fakan-kevitra isam-paritra. Araka ny fanazavan’ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, dia hevitra miainga avy eny ifotony sy mamaly ny filàna ary ny hetahetam-pampandrosoana avy amin’ny vahoaka no handrafetana ny drafi-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana miabo, koa hisy ny atrik’asa fakan-kevitra hotanterahina any amin’ny Faritra 23 manerana ny Nosy. Handray anjara amin’izany ireo olom-boatendry sy olom-boafidy isaky ny Faritra, ireo solotenan’ny fiaraha-monim-pirenena, ireo tetikasa misehatra isam-paritra sy ny tompon’andraikitra maro samihafa eny ifotony. Nanomboka tamin’ny fomba ofisialy izany omaly sy anio ny eto amin’ny Faritra Analamanga.

Fermer