PolitikaSongadim-baovao

HETSIKY NY MPANOHITRA: “Tsy fanakorontanana no vahaolana amin’ny fiakaram-bidim-piainana”

Tsy olana ara-politika no misy eto Madagasikara ankehitriny fa olana ara-toekarena, mitovy amin’ny iainan’ny firenena maro maneran-tany. Izany no mahatonga ny fiakaram-bidim-piainana. Ny vahaolana isisihan’ny mpanohitra anefa dia fikaonandoham-pirenena hiafara amin’ny fananganana tetezamita hahazoana seza, araka ny nambaran’ny Mpitondra tenin’ny Governemanta, ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo, omaly. Ny tenany izay niantso ny Malagasy ho tony sy tsy ho mora andairan’ny famendrofendroana maro samihafa ataon’ny mpanohitra ankehitriny.

Efa maro ireo antoko politika naneho hevitra nanameloka ny fanakorontanana inian’ny mpanohitra volena ankehitriny. Omaly, nitondra ny fanehoan-keviny koa ny Mpitondra tenin’ny Governemanta, sady Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo. Novakiany bantsilana fa ataon’ny mpanohitra amin’ny fomba rehetra izay hisian’ny korontana. Nambarany anefa fa tsy amin’ny alalana fanaovana an-tery sy ny fanankanan-dalana eny amin’ny arabe no ahitana vahaolana eto amin’ny firenena, amin’ireo olana ara-toekarena toy ny fiakaran’ny vidim-piainana. Ity farany izay notsiahivin’ny Minisitra fa olana iraisan’ny firenena maro maneran-tany. “Izaho dia mandala sy manaiky fa tokony ho afaka maneho hevitra an-kalalahana ny olona rehetra, na inona na inona heviny. Fa tsy hoentina mankany amin’ny fanonganam-panjakana”, hoy izy. Raha ny zava-nisy ny sabotsy teo dia efa fantatra fa hanao izay hisian’ny korontana ny mpanohitra, araka ny fanazavany, satria tsy nahazo alalana ny hetsika. “Tsy nahazo fahazoan-dalana ny hetsika satria araka ny angom-baovao teo anivon’ny mpitandro filaminana dia voamarina fa hisy ny fanakorontanana tamin’iny andro iny. Voaporofo izany rehefa niniana noforonina ilay fifandonana, avy eo novoizina hoe andao hodorana ny Viva, sy ny hoe andao hoe amin’ny kianjan’ny 13 Mey”, hoy ny Minisitra Lalatiana Andriantongarivo.

Vahaolana ve ny fidinana an-dalambe ?

Ny an’ny mpanohitra efa mazava fa fanonganam-panjakana no tanjona fa tsy fanehoan-kevitra, araka ny nambaran’ny Mpitondra tenin’ny Governemanta. Hatreto tsy manana antoka ny mpitandro filaminana fa ho voatandro ny filaminana amin’ny hetsika kasain’ny mpanohitra tanterahina. Nohamafisiny fa tokony havela andeha ny fanehoan-kevitra tsy misy korontana. “Inona no tanjon’ilay hetsika natao ny sabotsy teo? Vahaolana amin’ny vidim-piainana ve ny fidinana an-dalambe?”, fanontaniana napetraky ny Mpitondra tenin’ny Governemanta ireo. Tsy mbola nisy mihitsy, hoy izy, tamin’ireo mpanohitra ireo nanazava hoe inona no vahaolana amin’ity fisondrotam-bidim-piainana ity, eny fa na tao amin’ny fandaharan’izy ireo aza, tsy nisy nitondra vahaolana ara-toekarena.

Haka fahefana ivelan’ny fifidianana?

Mazava ny kajikajin’ny mpanohitra ankehitriny, hoy ity tomponandraikitra ity. “Ataon’ny mpanohitra izay hisian’ny korontana. Avy eo hoe atao ny dinika an-databatra boribory, izay efa voizin’izy ireo amin’izao fotoana izao, dia ny fikaonandoham-pirenena. Atao avy eo izay hahatongavana amin’ny fananganana fitondrana tetezamita”. Raha tsorina dia manao izay fomba rehetra hakana fahefana tsy amin’ny alalan’ny fifidianana ny mpanohitra. Ny fikaonandoham-pirenena matetika dia tanterahina rehefa misy krizy politika goavana miseho eo amin’ny firenena. Ohatra amin’izany ny krizy aoriana fifidianana. Ankehitriny, tsy misy ny krizy politika. Mbola Filoham-pirenena sy Fitondrana lany ara-pomba demokratika no misy eto Madagasikara ankehitriny. Dikany, tsy misy mihitsy ilàna fikaonandoham-pirenena. Olana ara-ekonomika no misy eto, araka ny nambarany. Ary na ny Tahirimbola iraisampirenena aza dia efa niaiky mihitsy fa tokony ho laharampahamehan’ny olona rehetra manerantany ny fiakaran’ny vidimpiainana. Dikany, vahaolana ara-ekonomika no tokony himasoana, fa tsy fizarana seza noho ny fitadiavana tombontsoa ara-politika. Ny vahaolana ara-toekarena koa anefa tsy maintsy miankina amin’ny sehatra iraisampirenena amin’ny maha olana eran-tany ny fiakaram-bidim-piainana, fa tsy raharahan’i Madagasikara irery, araka ny fanazavana hatrany.

 

Fermer