PolitikaSongadim-baovao

HETSIKY NY MPANOHITRA: “Fanaratsiana sy fitadiavana korontana fotsiny…”

Nitondra fanehoan-kevitra teo anatrehan’ny toe-draharaha politika nafampana tato ho ato ny Senatera Andrianandrasana Hajaniaina Tahina. Nambarany tao anatin’izany fa efa ny fanatanterahana ireo politikam-pampandrosoana izao no imasoan’ny Fitondram-panjakana, fa tsy tokony ho asina korontana intsony. Betsaka, hoy izy, ny sehatra azo iadian-kevitra sy ifampiresahana fa tsy voatery ho eny an-dalambe.

“Ny vahoaka mahafantatra ny hazo mahitsy ho ajanona sy ny hazo meloka hokapaina”, hoy ny fanehoan-kevitry ny Senatera Andrianandrasana Hajaniaina Tahina, raha niresaka mahakasika ny fihetsiketsehana ataon’ny mpanohitra ankehitriny ny tenany. Nambarany fa ny fampandrosoana izao no imasoan’ny Fitondram-panjakana, ary efa ny fanatanterahana ireo politikam-pampandrosoana no andaniana andro. Eo anatrehan’izany, hita sy tsapa, hoy ity Parlemantra ity, fa fanaratsiana sy fitadiavana korontana fotsiny no betsaka, amin’ny hetsiky ny mpanohitra. “Indraindray aza alahelon-tseza ny an’ny sasany”, hoy hatrany izy.

Ny tenany izay namaky bantsilana fa fanaovana tsinontsinona ny vahoaka ny ataon’ny sasany amin’ny fampitahana ny vidin’entana sy ny sondrom-bidim-piainana any ivelany sy eto. “Sahiko ny milaza fa hita ny fandraisana andraikitry ny Fanjakana, ary azo ambara ho mbola azo iafiana ny zavatra iainan’ny malagasy ankehitriny. Satria raha mikarama ambony ny any ivelany, dia betsaka koa ny adidy sy ny fandaniana tsy maintsy aloan’izy ireny. Noho izany, tsy mitombina ny fampitahana ny zava-misy eto Madagasikara sy ny any ivelany ataon’ny sasany”, hoy izy.

Mahakasika ny fangatahana fikaondan-doham-pirenena ataon’ny mpanohitra, dia nilaza ny tenany fa misy ny Antenimiera roa tonta izay sehatra azon’ny mpanohitra itondrana adihevitra tsara, fa tsy voatery eny andalam-be na mivory etsy sy eroa. Nambarany fa lasa fanembatsembanana ny vinam-pampandrosoan’ny Fitondrana ankehitriny ilay fikaonandoham-pirenena. Na izany aza, mametraka ny maha zava-dehibe ny fifampiresahana ny tenany, ary raha tena ho an’ny tombontsoa ambonin’ny firenena tokoa no hivoriana, dia “arahaba soa arahaba tsara”, hoy izy.

Fermer