PolitikaSongadim-baovao

DEPIOTE FETRA RAKOTONDRASOA : “Tsy vahaolana politika no mamaha ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena”

Nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny raharaham-pirenena ankehitriny ny Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao Miarinarivo, Fetra Rakotondrasoa, indrindra manoloana ny fangatahan’ny mpanohitra ny fikaonandoham-pirenena, sy ny fitakiana fialan’ny Filoha eo amin’ny toerany. Nambarany fa tsy vahaolana velively amin’ny fisondrom-bidim-piainana ankehitriny ny vahaolana politika politisianina. Ny tenany izay nandroso vahaolana ara-toekarena sy ara-tsosialy hahafahana miatrika ny fiakaram-bidim-piainana.

“Olana toekarena sy olana sosialy no iainan’ny firenena maro manerantany vokatry ny fiakaran’ny vidim-piainana. Noho izany, tsy vahaolana politika politisianina no mamaha ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena fa vahaolana ara-toekarena”, hoy ny fanazavan’ny Depioten’i Miarinarivo, Fetra Rakotondrasoa raha nitondra ny fanehoan-keviny manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny. Nambarany fa fanakorontanana, ary tsy misy lojikany, na ny ataon’ny mpanohitra mangataka fikaonandoham-pirenena, na ny ataon’ny “Gasy Leo” mangataka ny fanesorana ny Filoha. “Raha miala amin’ny toerany ve ny Filoha, sy hoe rava ny Fitondrana dia mihena ny vidin’ny solika sy  ny vidim-piainana ?”, hoy izy. Fantatr’ireo mpanohitra tsara, hoy izy, fa na hanova hatramin’ny sefo fokontany aza dia tsy hanova inona amin’ny fiakarambidim-piainana mihitsy izany.

Eo anatrehan’izany, isan’ny vahaolana naroson’ity Solombavambahoaka ity ny fanodinana ny fampiasam-bolam-panjakana ataon’ny Fanjakana any amin’ireo sehatra miteraka harena. “Misy fiakaram-bidim-piainana eran’izao tontolo izao, vahaolana ny fanodinana ny fampiasambola any amin’ireo sehatra misy harena avy hatrany”, hoy izy. Raha toa, araka izany, ka manao fampiasambola  ny Fanjakana amin’ny sehatry ny fiompiana sy fambolena, afaka herintaona dia manana ambiny isika, sy vokatra azo raisina amin’ireo vokatry ny tantsaha any ambanivohitra. Tokony himasoana ny fanamboarana lakan-drano, fanamorana ny zezika sy ny fahazoana ny masomboly, ary mila miasa, araka ny tokony ho izy, ireo teknisianina fambolena sy fiompiana, hoy ity olom-boafidy ity.

Fampihenan-ketra

Ankoatra izay, mila jerena ireo karazana entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro maromaro (PPN)  izay tena ilain’ny vahoaka toy ny vary, ny lafarinina, ny kafa, savony, sy ny sisa. Ireny dia tokony hahena ny hetrany, hoy izy. Izany hoe, tsy manao fampihenan-ketra ankapobeny ny Fanjakana, fa mety misy entana 15 na 20 no kendrena manokana, dia hahena ny hetran’ireo mba hampihenana ny fiakarambidim-piainana.

Nomarihiny fa misy sehatra tsy azontsika fehezina, toy ny solika. Tsy manana solika isika hatreto. Tsy maintsy manafatra isika, ary miankina amin’ny vidiny eo amin’ny sehatra iraisampirenena no tsy maintsy iainantsika. Etsy ankilany anefa, ny famokarana eto an-toerana dia azo fehezina tsara, ary tokony himasoana izany amin’ny fanodinana ny fampiasam-bolam-panjakana mankany amin’ny famokarana.

Fermer