Songadim-baovaoSosialy

AMPANIHY ANDREFANA: Mponina maherin’ny 5 000 nahazo rano fisotro madio

Mifandrindran-dalana tanteraka amin’ny fanatanterahana ny Vinan’ny Governemanta amin’ny ho fampiroboroboana ny fahazoana rano ho an’ny rehetra ny fahavitan’ny fotodrafitrasa mamatsy rano ho an’ny mponina maherin’ny 5 000 ao amin’ny Kaominina Ambanivohitra Androhimpano, Ampanihy Andrefana. Tonga nitokana izany tany an-toerana ny Minisitry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, Fidiniavo Ravokatra, ny herinandro teo, niaraka tamin’ny mpiara-miombona antoka Unicef.

Manodidina ny 40% ny tahan’ireo mponina iharan’ny tsy fahampian-drano maneran-tany, raha ny nambaran’ny Unicef. Ho an’ny eto madagasikara manokana, ny roa ampahatelon’ireo monina any ambanivohitra no tsy mahazo loharanon-drano azo antoka. Isany Faritra ahitana izany ny any amin’ny Faritra Atsimo Andrefan’i Madagasikara, noho ny haintany sy ny fiovaovan’ny toetr’andro any an-toerana. Fantatra ihany koa fa lavitry ny tanàna vao misy toerana ahitana rano, raha any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana. Olana maro no ateraky ny tsy fahampian-drano, ka mahatonga tsy fanjarian-tsakafo sy aretina maro eo amin’ny zaza, izay mitarika hatramin’ny fahafatesan’ny ankamaroan’ny zaza latsaky ny dimy taona eto Madagasikara. Zava-dehibe, araka izany, ny fametrahana ny rano madio any amin’ireo Faritra tena voakasiky ny tsy fahampian-drano mba ahafahan’izy ireo miatrika izany.

Any amin’ny Faritra Atsimo andrefana manokana, notokanana ny herinandro teo ireo fotodrafitrasa amin’ny fametrahana ny rano fisotro madio any an-toerana, hiadiana amin’ny olana manoloana ny tsy fahampian-drano. Olona maherin’ny 5 000 no hisitraka ny fampiasana ny rano fisotro madio any amin’ny fokontany Androhimpano, Nisoa sy  Ambalatsimiviky ao amin’ny Kaominina Ambanivohitra Androhimpano ao Ampanihy Andrefana, any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana. Maro ireo fotodrafitrasa notokanana tamin’izany, toy ny lavadrano, ny paompin-drano mandeha amin’ny herin’ny masoandro, ny paompin-drano, ny fitaovana fanasana tanana ho an’ireo sekoly, sy fantsona fitarihana ary fitsinjarana rano. Isany vahaolana iadiana amin’ny aretina sy ny voka-dratsy ateraky ny tsy fahampian-drano ny fisian’ireo fotodrafitrasa amin’ny rano fisotro madio ireo, raha ny nambaran’ny Solontenan’ny Unicef,  Jean-François Basse. Isany tanjona amin’ny fametrahana ity fotodrafitrasa ity ny mba  ahafahan’ireo mponina misitraka rano fisotro madio sy hanatsarana ny fampiharan’izy ireo ny fidiovana sy fahadiovana.

Famatsiam-bolan’ny Unicef sy ny Ukaid 

Marihina fa ny famatsiam-bola avy amin’ny Unicef sy ny Ukaid  izay mitentina 1,2 miliara ariary no nahafahana nanatanterahana ity tetikasa ity. Nambaran’ny Minisitry ny rano, ny fidiovana sy ny fahadiovana fa isany fiarahamiasa  mikendry ny fampandrosoana ny Firenena, indrindra any amin’ny Faritra atsimo izany fanohanana nataon’izy ireo izany. Hitondra fampandrosoana sy hampihena ny fahasahiranan’ireo mponina any amin’iny Tapany Atsimo iny, araka izany, ny fametrahana ireo fotodrafitrasa, raha ny fanazavan’i Sem David Ashley, Masoivoho Britanika eto Madagasikara.

Notokanana ny Zoma 05 Aogositra 2022 teo ireo fotodrafitrasa ireo, izay notarihin’ny Minisitry ny Rano, ny Fidiovana sy ny Fahadiovana, Fidiniavo Ravokatra.

Fermer