PolitikaSongadim-baovao

FAHAVITAN’NY LALANA RN5A AMBILOBE – VOHEMAR: Tanteraka ny fanamby, hiroborobo ny fizahantany sy ny fifanakalozana ara-barotra

“Nisy ny nampanantena fa tsy nahavita…ny ahy rehefa nolazaiko dia tsy maintsy tanterahiko”, hoy ny Filoha Andry Rajoelina, raha nitafa tamin’ny Vahoakan’i Vohémar, nandritra ny fitokanana ny lalam-pirenena fahadimy A mampitohy an’i Vohémar sy Ambilobe, omaly. Afa-pahasahiranana tanteraka ny mponina. Azo antoka ny hiroboroboan’ny fizahantany sy ny fifanankalozana ara-barotra, izay hitondra mankany amin’ny fampandrosoana ara-toekaren’ny tapany Avaratry ny Nosy, raha ny fanazavana hatrany.

Manan-karena ara-bokatra ny Faritra SAVA sy DIANA. Kafe, jirofo, Lavanila, sy ny sisa. Ampahany amin’ireo vokatra mampalaza iny tapany Avaratry ny Nosy iny ireo. Olana sedrain’ireo Faritra ireo nandritra ny taona maro nifanesy tany aloha anefa, ny faharatsian’ny lalana izay misakana ny famoaham-bokatra sy ny fitaterana entana. Lafo ny saran’ny fitaterana, ary maharitra andro maro mihitsy vao tafavoaka ny vokatra. Ny fitaterana olona ihany koa dia tahaka izany. Lalana mirefy 152 kilometatra no diavina mandritra ny herinandro noho ny haratsian’ny lalana. Ankehitriny, tapitra hatreo izany fijaliana izany.

Notokanan’ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina, omaly ny lalam-pirenena fahadimy A, mampitohy an’Ambilobe sy Vohémar. Vita ao anatin’ny 2ora sy 50 minitra ny lalana ankehitriny, raha toa ka herinandro no hanaovana izany teo aloha, indrindra rehefa fotoam-pahavaratra.  Mitentina 157 Tapitrisa Dolara ny tetibola nanaovana ny asa, izay famatsiambola avy amin’ny Banky Sinoa.

Haharitra 25 taona

“Andro manan-tantara, andro manova tantara ary andro mametraka tantara ny 9 septambra 2022”, hoy ny Filoha Andry Rajoelina, nandritra ny lahateniny. Nambarany fa tsy nisy nanantena ny hahavitan’izany RN 5A izany intsony. Nisy ny nampanantena ny hanao fa tsy nahavita. Nisy ny nampanantena fa tsy nahavita na dia nametraka vato fehizoro aza, hay fitaka ilay izy, araka ny nambarany. Notsindriany kosa fa tsy maintsy tanterahina ny azy izay nolazainy. Ankehitriny, tanteraka ny fanamby.

Tsara ho fantatra fa vita tara manontolo ny lalana, ary manaraka ny fenitra iraisampirenena. Izany hoe maharitra 25 taona eo vao simba. Nisy mihitsy ny fitsirihana ny tara (carottage) natao nandritra ny fidinana ifotony tany an-toerana omaly, izay natao tao Maromokotra. Tanjon’izany ny nijerena ny hatevin’ny tara (goudron) niaraka tamin’ny teknisianina. Rehefa natao ny fitsirihina dia hita tokoa fa mahatratra 6 santimetatra ny hatevin’ny tara. Izany hoe, azo antoka tanteraka ny fahatezan’ny lalana, raha toa ka voakojakoja tsara.

Notsiahivin’ny Filoha fa Faritra roa no hampifandraisin’ity lalam-pirenena ity, dia i DIANA sy SAVA. Hampiroborobo ny toerana fandraisana vahiny, fizahantany ary ny fifanakalozana ara-barotra, araka izany, ny fahavitan’ity lalana ity.

Fotodrafitrasa samihafa

Tsara ho fantatra fa ankoatra ny lalana, dia tontosa omaly koa ny fitokanana ny EPP manarapenitra ao Betsiaka, sy ny fitokanana ny toby mpamokatra herinaratra azo avy amin’ny herin’ny masoandro ao Vohémar. Ity farany izay afaka mamokatra 800 Kwh isan’andro entina hamaliana ny filan’ny vahoaka ao an-toerana, araka ny fanazavana. Ankoatra ireo, nisy koa ny fizarana ny jiro “Hazavana ho anao” tao Daraina sy tao Maromokotra.

Mbola hitohy anio ny fitsidiham-paritra ataon’ny Delegasiona tarihin’ny Filoha mivady any amin’ny tapany Avaratry ny Nosy. Miara-dia amin’ny Filoha koa ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian sy ireo minisitra maromaro mandrafitra ny Governemanta, ireo Depiote tonga manotrona ny fitokanana zava-bita ary ireo Tomponandraikitry ara-panjakana sivily sy Miaramila avy amin’ny Faritra SAVA sy DIANA tarihin’ny Governora mpisolo toerana ao SAVA sy ny Governoran’i Diana. Tazana tany an-toerana koa ny Governoran’i Sofia.

Fermer