PolitikaSongadim-baovaoToekarena

TETIBOLAM-PANJAKANA (PLFI 2023): Efa eny amin’ny Antenimieram-pirenena, nampanarahana ny lasitra ao anatin’ny PEM

Sambany tonga ara-potoana teny anivon’ny Antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana (PFLI 2023). Ny zoma teo no fantatra fa tonga teo anivon’ny birao maharitra ity volavolan-dalàna ity. Malalaka, araka izany, ny fotoana hahafahan’ny Depiote miady hevitra sy mitondra fanitsiana ao anatin’izany. Ny PLFI 2023 izay fantatra fa nampanarahana ny lasitra ao anatin’ny fanatanterahana ny “Plan Emergence Malagascar”.

Efa tonga eny anivon’ny Antenimierampirenena ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ho an’ny taona 2023 (PLFI 2023), araka ny fampitam-baovao avy eny anivon’ny Antenimierampirenena, ny fiandohan’ny herinandro teo. Araka ny nambaran’ny Filohan’ny Vaomieran’ny Tetibolam-panjakana, Andriamiasasoa Doda, dia miandry ny fivorian’ny Birao Maharitra, avy eo ny fivorian’ny Filoha ary farany ny fivoriambe, ny fandaminana ny fotoana handinihina ity volavolan-dalàna ity eo anivon’ny Antenimierampirenena, izay manana 30 andro hanaovana izany. Nilaza ihany koa ny filohan’ny vaomieran’ny tetibolam-panjakana, fa raha toa ka tsy mifanojo amin’izay filàn’ny vahoaka sy ny politika ankapoben’ny Fanjakana ny firafitry ny volavolan-dalàna ifehezana ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2023 dia tsy maintsy hisy fanovana hoentina.

Raha hiverenana ny votoatin’ity volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2023 ity, araka ny tatitry ny Filankevitry ny Minisitra, dia manaraka ny lasitra ao anatin’ny Planina Entina Mampandroso an’I Madagasikara (Plan Emergence Madagascar) na PEM ny namolavolana ity teti-bola ity. Nomena vahana manokana ny politika fampiroboroboana ny indostria, ny fizahan-tany, ny angovo azo havaozina ary ny fambolena sy ny fiompiana.

Anisan’ny lafiny lehibe hisongadina ho voafaritra ao anatin’ny tetibola 2023 ny fepetra ara-ketra sy haban-tseranana ho fampirisihana ny mpandraharaha sy mpampiasa vola eo amin’ireo sehatra ireo, toy ny fanafoana na fanalefahana haba sy hetra amin’ny fananganana orinasa ao anatin’ny fandaharanasa « ODOF », ny fananganana trano fandraisam-bahiny lehibe manerana an’i Madagasikara sy ny fampidirana ireo fitaovana ilaina hisarihana mpizahan-tany any andranomasina (bateau de croisière, catamaran, montgolfière, parc d’attraction…), ny fanodinana ny « éthanol » hahazoana angovo sy ny fampidirana fitaovana mitondra herinaratra azo avy amin’ny masoandro, ny fitrandrahana ara-pambolena tahaka ny fividianana tany hanaovana fambolena.

Torak’izany koa ny lafiny sosialy tahaka ny fanabeazana sy ny fahasalamana, mba hanatsarana ny fahazoan’ny olom-pirenena misitraka izany filàna fototra izany. Ohatra amin’ny fanabeazana dia hotsinjovina manokana ny sekoly tsy miankina amin’ny resaka fanalefahan-ketra. Ny fahasalamana izay hametrahana tsy fandoavan-ketra amin’ny fanafarana sy fivarotana fanafody, na koa ny fampidirana akora hanamboarana fanafody eto an-toerana.

Fermer