KolontsainaSongadim-baovao

FAMPIROBOROBOANA NY VAKOKA : Hosokafana tsy ho ela ny Mozea Rainilaiarivony

Hatao Mozea ny tranon'ny Praiminisitra Rainilaiarivony eny Amboditsiry. Ho fiomanana amin'ny fanatanterahana izany dia nisy ny hetsika " Tagnamaro" niarahan'ny mpiara-miasa eo amin'ny minisiteran'ny Serasera sy ny Kolontsaina, notarihin'ny Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo teny an-toerana, ny sabotsy teo.

Ao amin’ny Fokontany Amboditsiry no misy ny toeram-ponenana faharoan’ny Praiminisitra Rainilaiarivony fahiny. Tamin’ny taona 1866 no nanomboka nonina tao izy ary mirakitra tantara maro ity toerana ity izay nosokajiana ho vako-pirenena nanomboka tamin’ny 4 Septambra 1978. Tamin’ny taona 2020 no efa nohavaozin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina tanteraka ity trano fonenany ity izay anatina toerana mirefy 02 Ha. Tamin’izay no efa saika nosokafana ho Mozea ity toerana manan-tantara ity, saingy noho ny fahasarotana tamin’ny fanangonana ireo vakoka tokony haranty ao sy ny fisian’ny valan’aretina covid 19 dia tsy azo notanterahina izany ka izao indray vao hirosoana.

Ankoatra ny asa efa natao teo aloha izay nanoloana ny temotra rehetra sy ny tafo ary ny gorodona, ny Tagnamaro notanterahina ny sabotsy teo dia fanadiovana sy fanesorana ireo ahi-dratsy sy lobolobo manodidina. Nohajariana koa ny zaridaina manodidina rehetra ary novolena voninkazo.

Nanambaran-dRamatoa Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo fa dingana lehibe ity natao ity satria fanomanana ny fitokanana sy fanokafana ny « Mozea Rainilaiarivony » izay hatsangana eo amin’ity toeram-ponenany fahiny ity. Ho azon’ny daholobe tsidihina izany manomboka tsy ho ela. Ho hita ao anatin’izany Mozea izany avokoa, hoy izy, hoe iza marina ny Praiminisitra Rainilaiarivony, inona no vitany teto amin’ny tanindrazana, nanao ahoana ny Fanjakana. Marihina fa Mpanjaka vavy niisa telo nifanesy no niara-niasa tamin’ny Praiminisitra Rainilaiarivony.

Marihina fa navitrika ireo mponina notarihin-dRamatoa Sefom-pokontany Amboditsiry niara-nifanome tànana tamin’ny mpiasan’ny Minisitera ary ny ekipan’ny fiadidiana ny Distrika Antananarivo faha 5. Ampatsiahivina hatrany fa ny lalan-tsaina voizin’ny Tagnalaro dia ny fitaizana sy fanentanana ny fifanomezan-tànana sy ny fiara-mientana eo amin’ny samy olom-pirenena.

Fitaovana sy fanaka

Tsara ho fantatra fa araka ny didim-panjakana laharana faha 78-257 tamin’ny 04 septambra 1978 dia voasokajy ho Harembako-pirenena ny trano fonenan’ny Praiministra Rainilaiarivony Amboditsiry sy ireo fanaka rehetra nampiasainy tao, araka ny fampahafantarana nataon’ny Minisitera misahana ny Kolontsaina ny taona 2020. Araka ny fantatra dia noraisin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina an-tanana ny fanarenanana ny trano izay potika sy simba nandritra ny taona maro, ary vita tanteraka ny fanarenana azy ankehitriny.

Na izany aza anefa dia tsy hita avokoa ireo fanaka nampiasain’ny Praiministra Rainilaiarivony notehirizina tao amin’io trano fonenana io hatramin’ny taona 2001. Marihina fa ananan’ny Minisitera avokoa ny isa sy ny lisitr’ireo entana ireo, izay efa voasokajy ho harem-bakoka. Efa nisy moa antso nataon’ny Minisitera tomponandraikitra ho an’izay manana na mitahiry ireo fitaovana sy fanaka tao amin’io trano io mba hifanome tanana amin’ny fanangonana azy ireny, ka homena ny fitalevana ankapobeny misahana ny Kolontsaina.

Fermer