Manokana Covid-19

COVID-19 Niampy 83 ireo nahafeno fepetra fahasitranana ka lasa 13 915.

Mitombo isa hatrany ireo sitrana noho ny valanaretina covid, eto amintsika. Amin’izao fotoana, efa mananika ny 13 915 izy ireo, rehefa niampy sitrana vaovao miisa 83. Nisy ny tranga vaovao miisa 94 omaly, ary nisy lavo telo teto Analamanga sy tany Antsiranana…

Isan’andro dia misy hatrany ireo olona sitrana mivoaka ny toeram-pitsaboana, rehefa mahafeno fepetra ho amin’izany. Raha ny tarehimarika navoakan’ny CCO, omaly, mahatratra 13 915 izy ireo amin’izao fotoana, rehefa niampy ireo sitrana vaovao miisa 83. Raha ny tranga vaovao hitan’ny fitiliana natao farany dia mahatratra 94 isa. Ny fitambaran’ireo olona rehetra voatily ka nahitana tsimokaretina nanomboka ny 19 marsa nisian’izany teto, dia mahatratra 14 957. Ny isan’ireo olona mbola mitondra ny tsimokaretina manaraka fitsaboana amin’izao fotoana dia miisa 844, rehefa niampy valo. Ireo marary mafy amin’izao fotoana indray dia nihena telo, ka lasa 42 amin’izao fotoana. Nitombo telo koa ireo olona lavon’ny valanaretina covid, ka mitotaly 195 izy ireo. Ny totalin’ny fitiliana rehetra nahitana ireo tranga vaovao dia mitotaly 669, ka ny 532 avy tamin’ny PCR, raha 137 tamin’ny alalan’ny GenExpert. Ny totalin’ny fitiliana fakana singa (PCR) efa vita hatramin’ny 19 marsa dia mahatratra 58 459, raha 5 871 ny GenExpert, nanerana ireo faritra rehetra efa nanaovana izany.

Tranga vaovao miisa 37 teto Analamanga

Raha ny fitsinjaran’ireo tranga vaovao isam-paritra dia tsikaritra hatrany fa mihena ny eto Analamanga. Omaly dia 37 isa, izy ireo. Ny sitrana mitombo hatrany, nisy enina teto, saingy nisy olona iray lavo taorian’ny fitsaboana azy tao Befelatanana. Ho an’ny faritra  Vakinankaratra nahtiana tranga vaovao miisa 11, iray tao Ambatolampy ary 10 tao Antsirabe, nisy sitrana miisa roa. Faritra Bongolava nahitana tranga vaovao tsy voafaritra, ary nisy sitrana. Faritra Alaotra Mangoro nisy tranga miisa valo, ny efatra tao Amparafaravola, telo tao Ambatondrazaka, ary iray tao Moramanga. Nisy ny sitrana miisa 20, ka 15 tao Ambatondrazaka, telo tao Moramanga, ary roa tao Amparafaravola. Tsy nahitana tranga vaovao tao Atsinanana, saingy nisy sitrana miisa telo. Ny tao Matsiatra Ambony nisy tranga miisa telo, sitrana nahatratra 24 isa. Vatovavy Fitovinany nisy tranga iray vaovao tao Ifanadiana, sitrana roa tao Manakara. Boeny nisy tranga miisa telo, sitrana telo torak’izany. Sofia nisy tranga vaovao miisa 14, sivy tao Antsohihy, ary dimy tao Mandritsara. Nisy ny sitrana miisa dimy tao an-toerana. Melaky tsy nisy tranga vaovao, saingy nisy sitrana iray. Faritra Sava nahitana tranga vaovao miisa enina, ka ny telo tao Sambava, ary ny telo tao Vohémar. Nisy sitrana miisa dimy. Diana nisy tranga vaovao miisa dimy, ary sitrana miisa valo, ka ny telo tao Antsiranana voalohany, dimy tao Ambanja. Tao Antsiranana ireo lavon’ny covid miisa roa. Ihorombe tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy sitrana iray. Ho an’ireo marary mafy miisa 42 indray, fantatra fa eto Analamanga ny 30 isa. Befelatanana misy 18, HJRA Ampefiloha misy efatra, hopitaly Andohatapenaka misy marary mafy dimy, Anosiala Ambohidratrimo ahitana iray, ary CTC Mahamasina misy marary roa. Any Vakinankaratra misy iray, Matsiatra Ambony misy 10, ary any Atsimo Andrefana Toliara ny iray.

Midika fitandremana ny fitiliana miiba…

Eo amin’ny fitiliana mitohy isan’andro, fantatra fa mihena isan-kerinandro izany, na amin’ny alalan’ny PCR na amin’ilay teknika GenExpert. “Efa mananika ny herinandro faha-35 isika izao, raha nanomboka tamin’ny herinandro faha-12, izay hita fa miiba hatrany ny taham-pitiliana vita”, raha ny nohamafisin’ny dokotera Manitra. Nanomboka tany am-piandohana ka hatramin’ny faran’ny herinandro lasa teo, eo amin’ny salan-taona 25 ka hatramin’ny 59 taona hatrany, no tena betsaka mitondra ny tsimokaretina coronavirus, raha ny fanadihadiana natao teto amintsika. Ireo olona mihoatra ny 60 taona ihany koa dia maro tratran’ny valanaretina. “Ireo tanora maro voan’ny tsimokaretina, azo lazaina fa matanjaka no tsy ahitana soritraretina loatra eto amintsika, saingy izy izany no tena mamindra tsimokaretina maro, raha tsy ao ny fitandremana fanarahana fepetra”, nanamafy ity Talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon’ny minisitera ity. Araka izany, tokony harovana ny ankizy sy ny olona efa nahazo taona. Torak’izany koa ireo marefo izay tena atahorana indrindra amin’ity valanaretina ity. Ny fametrahana sy fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana no antoka tsy hifindran’izany, ka ho tonga amin’ny tanjona hoe, “Miaro tena, miaro ny hafa”. Fantatra koa, fa misy ireo diabetika sy manana tosi-drà miakatra no tsy nindaosin’ny fahafatesana, noho ny fandraisany ireo fanentanana natao taminy. Avo roa heny amin’ny fahafatesana mpahazo amin’ireo izay noheverina fa marefo, anefa, ny taha eo amin’ireo tsy manana aretina mitaiza no sady tsy mitandrina.

Fermer