PolitikaSongadim-baovaoToekarena

FITRANDRAHANA FASI-MAINTY ANY TOLAGNARO : Nohavaozina ny fifanarahan’ny Fanjakana sy ny QMM ho an’ny tombontsoan’ny firenena malagasy

Omaly no nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny hirosoana amin’ny fanaovana sonia ny fifanarahana vaovao eo amin’ny Fanjakana Malagasy sy ny orinasa mpitrandraka fasi-mainty QIT Madagascar Minerals (QMM S.A) any Tolagnaro.

Tapitra tamin’ny volana Febroary 2023 lasa teo ny fifanarahana fidirana teto Madagasikara, teo amin’ny Fanjakana malagasy sy ny orinasa mpitrandraka fasi-mainty QIT Madagascar Minerals (QMM S.A) any Tolagnaro, izay nankatoavina araka ny lalàna ny 19 Febroary 1998 ary naharitra 25 taona. Araka ny toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika dia nilaina naverina nodinihina mihitsy ny fifanarahana mba tena hahazoan’ny firenena Malagasy tombontsoa tokoa, ka efa tamin’ny volana Jolay 2022 no nanomboka ny fifampidinihana vaovao teo amin’ny Fanjakana Malagasy sy ny orinasa. Vita tanteraka izany fifampidinihana izany, ka nahazoana fifanarahana vaovao tanteraka mihitsy, tsy misy ifandraisany amin’ny teo aloha izay tsapa fa namono antoka goavana an’i Madagasikara, araka ny fanazavana.

Isan’ireo tafiditra ao anatin’ny fifanarahana vaovao ny fanafoanana trosa fampiakarana renivola. Eo koa ny zara tombom-barotra mialoha. Izany hoe, amin’ity taona 2023 ity dia handoa vola 12 tapitrisa USD amin’ny Fanjakana Malagasy avy hatrany ny QMM ho zara tombombarotra mialoha (dividende anticipée). Ao anatin’ny fifanarahana ihany koa ny fandraisana anjara amin’ny fanamboarana ny RN 13. Raha ny tatitra, handoa 8 tapitrisa USD ny QMM raha vantany vao manan-kery ny fifanarahana vaovao, mba ho fandraisany anjara amin’ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-13 mirefy 109 km.

Tetibola atokana ho an’ny lafiny sosialy

Mivoitra ao anatin’ity fifanarahana vaovao ity koa fa hakarina ho 4 tapitrisa USD isan-taona ny vola tsy maintsy ampiasain’ny QMM amin’ny lafiny sosialy eto Madagasikara, tafiditra ao anatin’izany ny famerenana fambolen-kazo. Hasiana fiakarana 2% isan-taona izany tetibola 4 tapitrisa USD izany. Ny fitsinjarana io vola io dia toy izao: 500.000 USD hatokana ho an’ny fambolen-kazo, 50% ambiny ho an’ny fampiasam-bola an’ireo kaominina any an-toerana izay voakasiky ny tetikasa fitrandrahana, ary ny 50% ambiny kosa ho an’ny Faritra misy ny fitrandrahana. Etsy ankilany, hanokana 13 tapitrisa USD ny QMM handraisana an-tanana ny fikirakirana ny rano maloto ateraky ny tetikasa. Tsy maintsy mamoaka ny tatitra “rapport de synthèse et consolidation des résultats d’analyse des eaux useés et autour de la mine de Mandena » izay nataon’ny rafi-pahefana nasionaly misahana ny rano sy ny fanadiovana (ANDEA) niarahana tamin’ny QMM tamin’ny volana May 2022 ny Fanjakana Malagasy.

Tamberimbidy 2,5%

Ankoatra ireo, notazomina ny fepetra ara-ketra ho an’ny QMM afatsy ny “taxe professionnelle” sy ny “IFPB” izay efa tsy misy intsony ao anatin’ny lalàna Malagasy ankehitriny. Haharitra 25 taona indray io fepetra ara-ketra vaovao io izay tsy maintsy mbola hatolotra holanian’ny parlemanta. Voalaza ihany koa fa ao anatin’ny 5 taona manaraka raha vao mihatra ny fifanarahana vaovao dia takiana amin’ny QMM ny hametrahany foibe famokarana angovo azo havaozina (centrale d’énergie renouvelable) ao Tolagnaro mitentina 35 tapitrisa USD, izay hotombanana hamokatra angovo hatramin’ny 20 MW izay hampiasain’ny mponina ao Tolagnaro.

Mahakasika ny tahan’ny tamberimbidy kosa indray, dia nakarina 2,5% izany raha 2% tao anatin’ny fifanarahana teo aloha. Tapaka ihany koa fa foana tanteraka ny trosan’ny QMM amin’ny Jirama. Ampahany ihany ireo fa maro ireo teboka manamarika ity fifanarahana vaovao ity, toy ny Politikam-pizarana ny tombom-barotra manomboka ny taona 2023, ny Fametrahana “guichet unique”, ny fametrahana rafitra fiaraha-midinika, ny firosoana amin’ny fampitomboana ny famokarana.  

Fermer