PolitikaSongadim-baovao

FIROSOANA AMIN’NY FIFIDIANANA: Hijoro ary tsy hanaiky fanakorontanana ny mpitandro filaminana

Nazava sy nahitsy ny fanambarana nataon’ny mpitandro filaminana omaly. Tsy hanaiky ny hisian’ny fanakorontanana eto amin’ny firenena izy ireo, mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika, izay atao eto amin’ny tany sy ny firenena ny 09 Novambra 2023 izao. Fanambarana izay heverina fa nifandraika tamin’ireo fanambarana politika niseho lany tato anatin’ny andro vitsivitsy izay.  

Nisy ny fihaonana nokarakarain’ny Fivondronan’ny Fiangonana Kristiana  eto Madagasikara (FFKM) tamin’ity herinandro ity, izay nandraisan’ireo mpisehatra politika maro eto amin’ny firenena anjara. Tolo-kevitra maro no nivoitra nandritra izany, izay voalaza fa handaminana ny fiainam-pirenena, indrindra ny mahakasika ny firosoana amin’ny fifidianana. Teo ireo vonona ny hiroso avy hatrany amin’izany. Teo ireo nihevitra fa tsy fifidianana mihitsy no hampandroso an’i Madagasikara. Misy kosa ireo resy lahatra fa ilaina ny fifidianana saingy tokony hatao aloha ny fandaminana mba ho feno ny fepetra hisian’ny fifidianana madio, mangarahara ary eken’ny rehetra, ka jerena amin’izany ohatra ny lalàm-pifidianana, ny lisi-pifidianana, ny rafitra mitantana ny fifidianana. Teo koa ireo nihevitra fa ilaina ny hisian’ny fitondrana manokana handamina tsara io fifidianana io.  

Manoloana izany rehetra izany dia nahatsapa ny FFKM fa ilaina ny mbola hirosoana amin’ny fifampihainoana sy ny fifampiresahana eo amintsika samy malagasy hahitana vahaolana malagasy, amin’ny olantsika samy malagasy ho fisorohana ny ady an-trano sy ny korontana, ary naneho ny fahavononany amin’ny fitarihana izany fifampidinihana izany ny FFKM.

Omaly, nanao fanambarana ny teo anivon’ny fitandroana ny filaminana, notarihin’ny Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Andry Rakotondrazaka. Voalaza tao anatin’ny fanambarana fa tsy misy lalana na fomba hafa ankoatra ny fifidianana ambaran’ny lalàm-panorenana sy ny lalàna manan-kery ahafahan’ny vahoaka mampiasa ny fahefany hisafidy izay olona tiany hitantana ny firenena.Tsy misy rafitra na iza na iza ihany koa afaka misora-tena handrombaka ny fiandrianan’ny vahoaka (souveraineté populaire). Sarotiny amin’ny fampanajana izany voalazan’ny lalàna fototra izany ny mpitandro filaminana. Ny mpitandro filaminana dia natao hiaro ny andrim-panjakana mijoro,ary hiaro ny vahoaka sy ny fananany.

”Tsy mila korontana na krizy volena intsony ny vahoaka malagasy, fa mendrika hiaina anatin’ny fitoniana. Koa hijoro ary tsy hanaiky ny fanakorontanana na amin’ny endriny mivantana na an-kolaka eto amin’ny firenena izahay mpitandro filaminana”, hoy ny fanambarana omaly.

Tsiahivina fa andro vitsy lasa koa izay no namoaka fanambarana iombonana ireo mpanao politika miisa valo milaza fa hirotsa-kofidiana Filohan’ny Repoblika, izay naneho tsy fanekena ny firotsahan’ny Filoha Rajoelina ao anatin’izany fifidianana izany. Antony ambaran’izy ireo moa ny hoe tsy fananan’ny Filoha Rajoelina intsony ny zom-pirenena malagasy, noho ny fananan’ity farany ny zom-pirenena frantsay. Tsara ho fantatra anefa fa ny eny anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany irery ihany no afaka manome na tsia izany taratasy fanamarinana fananana zom-pirenena izany, raha araka ny lalàna. Mampametra-panontaniana tokoa, araka izany, iny fanambaran’ny mpanao politika miisa valo iny raha toa ka efa fampiomanana sahady amin’ny fanakorontanana kasaina atao eto amin’ny firenena. Efa nametraka arofanina iny mpitandro filaminana, ka andrasana ny ho tohin’ny raharaha…

Fermer