PolitikaSongadim-baovao

ANTOKO FREEDOM: Manohitra ny finiavana hamboly korontana sy krizy politika vaovao

Nohamafisin’ny Antoko Freedom omaly fa ny vahoaka malagasy irery ihany no masi-mandidy amin’ny alalan’ny fifidianana hisafidy izay Mpitondra hitantana ny Firenena araka ny voalazan’ny Lalàmpanorenana. Efa miroso ny dingana rehetra amin’ny fanatanterahana ny fifidianana ankehitriny, ka manohitra tanteraka amin’ny heriny manontolo ny finiavana hamboly korontana sy krizy ara-politika vaovao kasain’ny sasany hatao eto amin’ny Firenena ny Antoko Freedom.

Tsy takon’afenina intsony ankehitriny paikadin’ny mpanohitra manao izay tsy hahatanteraka ny fifidianana amin’ny 09 Novambra 2023. Misy amin’izy ireo mihitsy aza efa namoaka vava fa tsy amin’ny alalan’ny fifidianana mihitsy no hahafahana manakana an’i Andry Rajoelina tsy ho tafaverina eo amin’ny Fitondrana. Mazava ho azy, araka izany,  fa miketrika zavatra ivelan’ny dingana ara-demokratika (fifidianana) ny fanoherana. Manoloana izany, nisy ny fanambarana izay nataon’ny Antoko Freedom omaly nilaza fa manohitra tanteraka amin’ny heriny manontolo ny finiavana hamboly korontana sy krizy ara-politika vaovao kasain’ny sasany hatao eto amin’ny Firenena.

Nohamafisin’ny Antoko Freedom fa ny Vahoaka malagasy irery ihany no masi-mandidy amin’ny alalan’ny fifidianana hisafidy izay Mpitondra hitantana ny Firenena araka ny voalazan’ny Lalampanorenan’ny Repoblika Fahaefatra ary voafaritr’ireo lalàm-pifidianana velona mihatra eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Ny Lalàmpanorenana dia manery ny olom-pirenena tan-dalàna rehetra hanao Fifidianana. “Noho izany dia manambara ny Antoko Freedom fa tsy misy làlana hafa afatsy ny Fifidianana izay hatrehina amin’ny 9 Novambra 2023 ho avy izao, afaka volana vitsy, mba tsy hampidirana kizo ny firenena indray”, hoy ny fanambarana.

Fanakanana fifidianana sisa hany herin’ny mpanohitra

Notsindrian’ny Solombavambahoaka Fetra Rakotondrasoa, Filohan’ny Vondron’ny olom-boafidy eo anivon’ny Antoko Freedom fa efa dimy taona lasa no efa niara-nahafantatra fa hisy fifidianana Filoham-pirenena eto Madagasikara amin’ity taona 2023 ity, izany hoe, tsy tampoka amin’ny rehetra akory. Tsy misy antony mihitsy araka ny lalàna, na ara-pitaovana tsy hahatanterahana ny fifidianana amin’ity 2023 ity. « Hatramin’izay dia nolazaina foana fa ny Fanjakana no tsy te hanao fifidianana. Noporofoin’ny Fanjakana anefa ny fahavononany tamin’ny famoahana ny tetiandro. Mbola noporofoin’ny Ceni koa fa vonona izy ireo tamin’ny alalan’ireo asa maro be efa vita. Ny hany herin’ny mpanohitra dia ny fanakanana ny fifidianana”, hoy ny Depiote Fetra Rakotondrasoa. Tsy fotoan’ny fandrebirebena vahoaka intsony izao, hoy izy namarana ny fanehoan-keviny.

Fermer