PolitikaSongadim-baovao

FAMOAHAM-BAOVAO EO ANIVON’NY « TVM SY RNM »: Tsy misy ny sata mamaritra ny hoe « collectif des candidats » mandritra ny propagandy

Misy lalàna mifehy azy ny fampiasana ny Haino aman-jerim-panjakana rehefa vanim-potoan’ny fampielezan-kevitra tahaka izao, izay nanomboka ny talata 10 Oktobra 2023. Omaly, naharay taratasy avy amin’ny « Collectif des Candidats » ny Ofisin’ny Radio sy Televiziona malagasy (ORTM) mangataka ny handefasana ny vaovaon’ny hetsika ataon’izy ireo amin’ny haino amanjerim-panjakana. Nitondra fanazavana, araka izany, ny teo anivon’ny ORTM omaly. Nambara tao anatin’izany fa nandritra ny « 4e dialogue participatif et inclusif» nokarakarain’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (Ceni), ny Zoma 6 Oktobra 2023 lasa teo izay nanasana ireo mpiantsehatra rehetra amin’ny fifidianana indrindra ireo kandida, dia nazava sy feno ny fanazavana nataon’ny Ceni mahakasika ny ANRCM (Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée) izay mibaiko ny ORTM mandritra ny vanim-potoanan’ny fifidianana (izany hoe ny mialoha ny fampielezan-kevitra na « pre-campagne » sy ny mandritra ny fampielezan-kevitra), noraketin’izy ireo anatin’ny Délibération» laharana faha- 038/CENI/D/2023.

“Indrisy anefa fa tsy namaly ny antson’ny Ceni nanatrika izany fiaraha-midinika izany ireo kandida ao anatin’ny Collectif des candidats» ka tsy mahalala ny fisian io fanapahana na « délibération » io”, araka ny fanambaran’ny ORTM omaly. Tsara ho fantatra fa nalefa manontolo tamin’ny TVM ny Sabotsy 7 Oktobra 2023 tamin’ny 8 ora alina ihany koa io fiaraha-midinika io. Araka ny lalàna manan-kery dia ny Ceni no miandraikitra manontolo ny asan’ny ANRCM mandritra ny vanim-potoanan’ny fifidianara noho ny mbola tsy fitsanganan’ny ANRCM, izy no mandamina sy mitsinjara ny fotoana hitenenana sy hivoahan’ny kandidà amin ny haino aman-jerim-panjakana. Ny anjaran’ny ORTM kosa dia ny mandefa fotsiny izany hoe « simple organe de diffusion » araka ny tapaky ny Ceni sy ny solontenan ireo kandida eny anivor’ny Ceni. Mazava, araka izany, ny anjara andraikitry ny ORTM.

Manana anjara fitenenana ny kandidà tsirairay

Tsara ho fantatra, fa araka ny fanapahana nataon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia tafiditra manontolo anatin’ny lamina apetraky ny Ceni ny mahakasika ny olona rehetra izay manana ny sata maha-kandida ofisialy, amin’ny sehatry ny famoaham-baovao eo anivon’ny amin’ny haino aman-jerim-panjakana. Efa samy manana ny anjara fitenenana natokana ho azy ny kandida tsirairay araka ny fandaminana nataon’ny Ceni ihany, tsy misy kosa nefa sata mamaritra ny hoe « collectif des candidats” fa ny kandida mpifanandrina amin’ny fifidianana mandeha tsirairay no nofaritan’ny Ceni ho manana anjara fitenenana amin’ny haino amanjerim-panjakana.

“Asaina araka izany ireo kandida rehetra hifanatona amin’ny Ceni, mba hahalala bebe kokoa ny mahakasika izany ventin ny lalàna manan-kery izany ary hiara-hiasa akaiky amin’ny Ceni amin’izay fampitána ny vaovaon’izy ireo amin’ny maha kandida azy zay fa ny ORTM kosa dia vonona hatrany handefa izay tapaky ny Ceni sy ny solontenan’ny kandida ao amin’ny Ceni”, hoy hatrany ny ORTM. Tsara ho marihina fa nanomboka omaly 10 oktobra 2023, ny mpiasan’ny haino aman-jerim-panjakana manerana ny nosy dia mifantoka tanteraka amin’ny fampitana ny akon’ny fampielezan-kevitra araka ny lamina apetraky ny Ceni.

Fermer