Manokana Covid-19

COVID-19: Nitombo 50 ireo sitrana, 66 ny tranga vaovao

Mitohy ny fitiliana, mivoatra ny tarehimarika! Araka ny antontanisa nomen’ny mpitondra tenin’ny CCO, eo amin’ny tarehimariky ny covid-19, dia nitombo 50 isa ireo olona nahafeno fepetra fahasitranana. Tamin’ny fitiliana natao farany indray, dia fantatra fa ny 66 tamin’izany no mitondra ny tsimokaretina. Nisy olona iray lavon’ny covid tamin’io antontanisa farany io…

Ny tarehimarika nomen’ny CCO omaly no namantarana fa nitombo 50 isa indray ireo mararin’ny covid-19 efa nahafeno ny fepetra fahasitranana eto amintsika. Raha ny totalin’izy ireo dia efa mahatratra 13 965. Ho an’ny mbola manaraka fitsaboana indray dia niampy 15 ka lasa 859 izy ireo. Tsy nisy ny marary mafy nanampy ireo efa teo aloha. Mijanona ho 42 izy ireo amin’izao fotoana. Nitombo iray koa ny nodimandry vokatry ny covid, ka mitotaly 196 izy ireo amin’izao fotoana. Raha ny fitiliana natao farany indray dia mitotaly 582, izay nahitana olona miisa 66 nisy tsimokaretina coronavirus. Ny 487 tamin’ireo fitiliana natao farany no hita tamin’ny alalan’ny PCR, raha tamin’ny teknika GenExpert  indray ny 95. Raha ny totalin’ny PCR efa vita hatramin’ny nisian’ny coronavirus teto, dia mahatratra 58 946, raha 5 966 kosa ny an’ny GenExpert.

Tranga vaovao, sitrana sy nodimandry isam-paritra

Faritra maromaro no nahitana ireo tranga vaovao, ka mitana laharana voalohany amin’izany hatrany, ny eto Analamanga, miisa 39, izay mitsinjara amin’ireo distrika vitsivitsy toa an’Atsimondrano, Avaradrano, Antananarivo Renivohitra sy Ambohidratrimo. Nisy ny sitrana miisa sivy tamin’izany, ary nodimandry iray, notsaboina tao amin’ny hopitaly manara-penitra Andohatapenaka. Vakinankaratra tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy sitrana miisa valo, tsy nisy ny lavo. Toliara tsy nahitana tranga vaovao ihany koa, saingy nisy sitrana miisa enina. Itasy tsy nahitana tranga, saingy nisy sitrana iray. Bongolava tsy nahitana tranga tranga vaovao, fa nisy kosa sitrana miisa roa. Atsinanana nisy tranga vaovao miisa telo, nisy koa sitrana iray, tsy nisy ny lavon’ny covid. Alaotra Mangoro nisy tranga vaovao miisa valo, tsy nisy ny sitrana sy lavon’ny covid. Matsiatra Ambony nisy tranga vaovao misa efatra, ary sitrana miisa valo. Tsy nisy ny lavo. Ihorombe tsy nahitana tranga vaovao saingy nisy sitrana iray. Vatovavy Fitovinany tsy nahitana tranga ihany koa, saingy nisy sitrana  miisa telo. Faritra Boeny nisy tranga vaovao miisa efatra, nisy koa ny sitrana miisa telo, tsy nisy ny lavo. Faritra Sofia nisy tranga vaovao miisa efatra, nisy ny sitrana miisa roa, tao Antsohihy sy Bealanana, ary tsy nisy lavo. Faritra Sava tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy sitrana iray. Faritra Diana nisy tranga vaovao miisa efatra, ka tao Antsiranana voalohany ny telo, ary tao Antsiranana faharoa ny roa ambiny. Nisy ny sitrana tany amin’ny faritra, miisa dimy, ka tao Antsiranana voalohany ny telo, ary tao Ambilobe ny roa ambiny.

Faritra efatra ahitana marary mafy

Ho an’ireo marary mafy miisa 42 ireo, dia fantatra fa ny 32 dia eto Analamanga, ka ny 18 etsy amin’ny hopitaly Befelatanana. Ny enina etsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha, ny iray eny amin’ny CTC Mahamasina, dimy etsy amin’ny hopitaly manara-penitra Andohatapenaka, iray eny Anosiala Ambohidratrimo, ary ny iray eny amin’ny hopitaly Fenoarivo. Amin’ireo faritra hafa  indray, fantatra fa ny valo ao Matsiatra Ambony Fianarantsoa Andrainjato. Ny iray ao Atsimo Andrefana, Toliara, ary ny iray any amin’ny faritra Sava. Tsy nahitana marary mafy kosa any amin’ny faritra Vakinankaratra.

Mety hanao faharariana mafy avokoa ny rehetra

Tsy voatery ireo olona manana aretina mitaiza ihany no mety harary mafin’ny covid-19, raha ny nomarihan’ny Profesora Vololontiana Hanta, omaly. Fantatra ary, fa na ireo olona tsy misy io aretina mitaiza io, na ireo tsy ahitana soritraretina dia afaka ny harary mafy avokoa, amin’ity valanaretina ity. Raha ny fantatra mantsy, maro amin’ireo olona tsy ahitana soritraretina, no sady tsy mahalala ny tenany ho efa voa dia manano sarotra hatrany amin’ny fitsaboana. Na izany na tsy izany, mila mitandrina avokoa ny rehetra, indrindra amin’izao fotoana lazaina fa mampihena ny tranga vaovao izao, mba samy hanaja tsara ireo fepetra ara-pahasalamana efa napetraky ny tompon’andraikitra. Tsy tokony hohadinoina, araka izany, ny fitondrana arotava amin’ny toerana rehetra, mandra-piverina ao an-tokantrano. Tsy hadino koa ny manasa tanana matetika amin’ny rano sy savony, satria ny tanana dia fantatra fa mivezivezy matetika eo amin’ny tarehy, ka mety hamindra ny tsimokaretina. Eo koa ny fanajana ny elanelana iray metatra, raha kely, mba hisorohana ny fipitihan’ny rora, na ny fifampikasohana mety hitranga. Misy moa ireo fepetra vitsivitsy napetraky ny tompon’andraikitra ho an’ireo olona mandeha fiara fitaterana ireny, raha tsiahivina. Mpandeha manao arotava no mitsofoka amin’ny fiara fitaterana. ampiasaina avy hatrany ny tsiranoka fanasan-tanana, raha vao miditra na mivoaka ny fiara. Tsy azo atao ny mikasikasika ao anaty taksibe. Tsy azo atao koa ny miantso mafy raha sendra hiala. Tohinina ireo mpandeha tsy misy arotava, mba tsy hisian’ny fanasaziana mety hiseho.

Fermer