Songadim-baovaoSosialy

ROTSAK’ORANA MISESY: Atahorana ny fiakaran-drano miainga eto Antananarivo ka hatrany Mahajanga

Miaina anaty rotsak’orana misesy amin’izao fotoana, ny faritra maro eto Madagasikara, na dia fantatra aza, fa tsy mbola misy akory rivodoza miforona. Raha natahorana ny fiakaran’ny Reniranon’i Sisaony, nanomboka afak’omaly, dia amin’izao fotoana, atahorana ihany koa ny fiakaran’ny Reniranon’i Betsiboka, ao amin’ny faritra Boeny…

Nandritra ny fivoriana maika natao teny anivon’ny foiben-toeran’ny BNGRC Antanimora, omaly maraina, niarahany tamin’ireo tompon’andraikitra samihafa, avy amin’ny Kaominina sy ny Tafika,  ahitana ny Corps de Protection Civile (CPC) sy ny Mpamonjy voina, ireo Minisitera voakasika, sy ny sisa, manoloana ny rotsak’orana misesy, no nandraisana fanapahan-kevitra fahamailoana. Tsy ny eto Antananarivo ihany no voakasik’izany, fa any amin’ny faritra Boeny ihany koa, raha ny fantatra. Na eo aza, ny rotsak’orana dia tsy mbola misy atahorana aloha ny mety ho fiakaran-drano, hatramin’ny omaly hariva, izay tsy midika tsy fahamailoana, raha ny nambaran’ny Tale jeneralin’ny BNGRC, ny Jeneraly Elack Olivier Andriakaja. fa tokony handray fepetra avy hatrany ny mponina, na tompon’andraikitra raha vao misy ahiahy amin’ny rotsak’orana misesy ity. Marihina, fa ny fahabetsahan’ny rano miainga avy any Andramasina no miantoka ny fiakaran-drano amin’ireo Renirano mandalo eto Antananarivo, sy mifatratra any Betsiboka, ao amin’ny faritra Boeny. Fantatra, fa mitohy iray ihany ny reniranon’i Sisaony sy Ikopa, ary Betsiboka, saingy ny toerana lalovany no maha samihafa ny anarany. Ny rano miala avy any Andramasina mandra-pahatonga eny Ampitatafika dia maharitra 12 ora, izay hahafahana manomana paikady faran’izay haingana hisorohana ny loza, hoy ny Tale jeneralin’ny BNGRC. Aorian’izany, miala an’Ampitatafika ny rano, mandalo an’Ikopa, ary mihazo avy hatrany an’Ambato Boeny, izay midika, fa mifandray tanteraka ireo Renirano telo, dia Sisaony sy Ikopa, ary Betsiboka. Maharitra 48 ora kosa, ny fandehanan’ny rano miainga eo Ampitatafika ka hatrany Ambato Boeny, raha ny fantatra. Manoloana izany anefa, tokony hitandrina koa ny Kaominina rehetra ao amin’ny distrikan’Ambato Boeny, Marovoay, ary Mahajanga I sy II. Amin’izao fotoana, dia tsy mitsahatra mifandray amin’ny rantsa-mangaikan’ny BNGRC any an-toerana ny eto amin’ny foibe, torak’izany koa ny tompon’andraikitra hafa, Prefektiora, Faritra, sy ny sisa. Hatreto, tsy mbola misy traboina ao Mahajanga, na misy aza, rotsak’orana misesy any an-toerana. Andrasana kosa, ny zava-misy hatramin’ny rahampitso, izay nambaran’ny Tale jeneralin’ny BNGRC, fa hisian’ny traboina, saingy efa mandray fepetra mialoha ho amin’izany, ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny.

Mametraka fahamailoana eto Antananarivo ny BNGRC

Nanao antso fanairana nohon’ny mety hisian’ny fiakaran-drano vokatry ny rotsak’orana misesy, ny teo anivon’ny BNGRC nanomboka afak’omaly alina, niantsoany ny fandraisan’andraikitry ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Isan’izany ny Corp de Protection Civile (CPC), ny Sampana Mpamonjy voina, ary niakaran’ny Tale jeneralin’ny BNGRC, ny Jeneraly Elack Olivier Andriakaja, sy ny Tale jeneralin’ny APIPA, ny Jeneraly Rafidimanantsoa Tojoandry, tao amin’ny fahitalavi-pirenena. Anton’izany, dia noho ny fahatahorana ny fiakaran-drano vokatry ny rotsak’orana misesy manamorona ny Reniranon’i Sisaony, eny Ampitatafika, mba ho mailo sy handray fepetra avy hatrany, na mponina voakasika na ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Nisy koa, fametrahana mialoha fitaovana fitaterana hanavotana olona, raha misy izay fiakaran-drano nahiana izay, toy ny sambo haingam-pandeha sy fiara, izay napetraka teny Ampitatafika sy Ampanefy. Tao anatin’izany, dia fantatra, fa nisy olona miisa 16 nanam-piniavana sahady niala ny toeram-ponenany, ary tokantrano miisa 04 ihany koa, nafindra toerana azo antoka. Nihena anefa, ny haavon’ny renirano, ka dia niverina an-tokantranony avy, izy ireo, omaly maraina. Na izany aza, mbola mijanona eny an-toerana ireo fitaovana famonjena haingana, noho ny fahamailoana napetraky ny BNGRC. Marihina, fa mbola mipetraka hatrany ny filazana loza manambana miloko mavo, ho an’ny lemak’Antananarivo, izay lalovan’ny Reniranon’i Sisaony, raha ny fampitam-baovao avy amin’ny APIPA. Mitohy hatrany kosa, ny fanadiovana amin’ireo lakan-drano sahaniny anatin’izao fotoanan’ny oran’andro izao.  

Stanislas R.

Fermer