PolitikaSongadim-baovao

TETEZANA, SEKOLY, KIANJA, INDOSTRIA, … : Fotodrafitrasa maro notokanan’ny Filoha tao Moramanga

Nanatontosa fitsidihana ny distrikan’i Moramanga ny filoha Andry Rajoelina, omaly zoma. Fitokanana fotodrafitrasa maro moa no anton-diany. Nasongadiny fa fisaorana ireo nametraka fitokisana taminy izao fitsidihana izao. 70% mantsy no azony tao amin’ity distrika ity, nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Toky nomeny ny fanomezana ho Faritra manokana an’i Mangoro…

Nitsidika ny distrikan’i Moramanga ny filoha Andry Rajoelina, omaly zoma. Fitokanana fotodrafitrasa maro moa no anton-diany. Araka ny nomarihany, tao anaty hafaliana sy haravoana ny nahatongavany tao Moramanga. Fifaliana tahaka izany koa no nandraisan’ny mponin’i distrikan’i Moramanga azy. Fisaorana moa no voalohan-tenin’ny Filoha Andry Rajoelina raha nikabary manoloana ny vahoaka izy. Fisaorana satria dia 70% no azony tao nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Satria moa fitia mivaly fitia, marika izany fisaoran’ny Filoha ny vahoakan’i Moramanga izany ireo fotodrafitrasa maro izay notokanany, omaly. Mbola fanombohana moa izany satria mbola maro ireo izay hotokanana amin’ny fotoana manaraka, ohatra, amin’ny andron’ny 29 marsa. Ho an’ ny omaly, dia ny fitokanana ny fahavitan’ny asa fanamboarana ny tetezana Mangoro no nanombohan’ny Filoha ny fitokanana fotodrafitrasa nifanesy. “Mariky ny lalàna sy ny asa ho ataontsika ity tetezana ity”, hoy ny Filoha. Sady mafy no maharitra, manaraka ny fenitra io fotodrafitrasa io, ary koa maoderina.

Nasongadin’ny Filoha Andry Rajoelina moa fa izy dia olona manam-pinoana, ary mahatoky ny hoavin’i Madagasikara, satria izay rehetra ankinina amin’Andriamanitra dia ho lavorary sy ho tanteraka avokoa. “Koa faniriako nankiniko amin’Andriamanitra ny hoe mbola vonona aho hiasa, hanolo-tena ho an’ny Firenena”, hoy izy, raha nanamarika ny famerenan’ny vahoaka ny fitokisana aminy.

Ho setrin’ny fisaorana ny vahoaka noho izay famerenana ny fitokisany amin’ny Filoha Andry Rajoelina izay hatrany, dia isan’ny notokanana omaly koa ny orinasa fanodinana ronono. anatin’ny tetikasa « One district, one factory » na ny  (ODOF), ao amin’ny kaominina Ambohibary, distrikan’i Moramanga ihany.

Tranoben’ny Serasera…

Taorian’izay, dia nitokana ny Tranoben’ny serasera ny Filoha. Miisa fito, araka izany, ny Tranoben’ny serasera izay efa notokanana. Teo koa ny “Centre adaptée aux personnes handicapées et aux personnes âgées”, izay hanohanana, hiahiana ireo olona manana fahasembanana sy ireo Zokiolona. Manaraka izany, nihaona tamin’ireo fianakaviana misitraka ireo « kits solaires » anatin’ny tetikasa « Hazavana ho anao » ny Filoha. “Misaotra anareo aho noho ny fahatokisanareo. Misaotra anareo aho noho ny fitiavanareo. Ary rehefa hoe ho aty Moramanga aho dia tsy maintsy tanterahiko ny toky nomeko anareo anatsarana ny fianan-tokantranonareo. Zava-dehibe ny mitondra hazavana, satria hanatsara ny fiainanareo, ny fahasalamana, satria tsy hampiasa « pétrole » intsony. Ny faniriako dia hitondra hazavana amin’ny fiainanareo ireto jiro ireto. Hanampy anareo aho, ary indrindra hiasa sy ho eo anilanareo mandrakariva mandritra ny fe-potoana fiasako. Izay no asan’ny Filoham-pirenena”, hoy hatrany ny filoha Rajoelina.

Fampiakarana ny lentan’ny fampianarana…

 Nitokana ny CEG manara-penitra ao Moramanga koa ny Filoha. Isan’ny CEG vaovao lehibe indrindra izy ity, satria dia misy efitrano fianarana 24, ary afaka mandray mpianatra hatrany amin’ny 1.200. Nomarihin’ny Filoha fa rehefa jerena ny antontanisa dia ny Faritra Alaotra Mangoro no be mpianatra indrindra amin’ny Faritra rehetra. Rehefa tonga ny fitondrana Rajoelina vao nisy fanorenana fotodrafitrasa vaovao ianaran’ny mpianatra. Raha ny CEG dia efa tany amin’ny taona 50 no nisy naorina farany tao Moramanga, dia izao indray vao misy vaovao.

Nomarihin’ny Filoha fa reharehany ity fanorenana fotodrafitrasa fampianarana ity. Ary efa nambarany tamin’ny Banky iraisampirenena izany. Ny fitondrana tarihiny no isan’ny nanangana sekoly sy efitranon-tsekoly be indrindra eto Afrika. Mpianatra miisa 200.000 no niditra an-tsekoly noho izany. “Vitantsika ny sekoly, ny EPP, ny CEG fa ny fanatsarana ny kalitao amin’izay izao no imasoana”, hoy ny Filoha Rajoelina.

Ao anatin’izany fanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana izany dia hisy ny fifanarahana, na « Memorendum d’entente » ho soniavina any Dubaï amin’ny herinandro ho avy io. Ametrahana ny « digital school » eran’i Madagasikara hampita ny fahaizana ampitain-davitra. Eo koa ireo fitaovana nomerika ampiasana amin’ny fampianarana raha ny fanazavana fohy nomen’ny minisitry ny Fanabeazana, Sahondrarimalala Marie Michelle. Hanofanana ny mpianatra amin’ny resaka « digital » sy « codage informatique » ihany koa izany tetikasa izany. Miditra tanteraka amin’ny « modernisation » isika satria hianatra miaraka amin’ireo teknolojia vaovao, ary hianatra ampitain-davitra. « Izaho mino fa mahay ny zanaka malagasy fa tsy nomena fitaovana”, hoy kosa ny Filoha Andry Rajoelina.

Ho Faritra manokana Mangoro…

Tsy sasatra moa ny Filoha nisaotra ny vahoaka nihaona taminy noho ny vato 70% nomeny, anamarihana ny famerenana ny fitokisany aminy. “Matokia ianareo fa hiasa isika, miasa mafy anafainganana ny fampandrosoana an’i Madagasikara”. Ary nandritra ity fandalovany tao Moramanga ity no nanindriny fa “izay lazaiko dia tsy maintsy tanterahiko”. Isan’izany toky nomeny izay ny fanomezana ho faritra manokana an’i Mangoro. “Afaka herinandro vitsy dia ho soniavina sy hankatoavina, ary indrindra hohamarinina ny fanomezana izay faritra manokana izay, ahafahanareo mampandroso bebe kokoa, sy haingana kokoa an’ity Mangoro ity”, hoy ny Filoham-pirenena.

Namaranan’ny Filoha ny diany tao amin’ny distrikan’i Moramanga ity ny fitokanana ny kianja manara-penitra ao an-tampon-tanànan’i Moramanga.

Rado Harivelo

Fermer