Fanadihadiana ManokanaToekarena

JANOARY SY FEBROARY 2024 : Tafakatra 22 333 ireo mpizahatany nitsidika an’i Madagasikara

Ahitam-pahombiazana ny paikady ampiharin’i Madagasikara ao anatin’ny fanatrarana ny tanjon’ny 1 000 000 tapitrisa mpizahatany hatramin’ny taona 2028. Nandritra ny volana janoary sy febroary lasa teo, ohatra, dia tafiakatra 22 333 ny isan’ireo mpizahatany avy any ivelany nitsidika an’i Madagasikara, raha toa ka 19 348 ny tamin’ny taon-dasa. Tsikaritra ihany koa fa miha maro ireo mpandraharaha mirotsaka amin’ny sehatry ny fizahantany. Niisa 50 ireo trano fisakafoana sy fandraisam-bahiny nahazo halalana hisokatra tamin’iny volana febroary iny.

Mahomby amin’ny ankapobeny ny fampiharana ireo paikady teo aloha mba ho fampirobroboana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Manomboka mihoty ny tombontsoa azo avy amin’ny fahombiazan’ireo paikady ireo isika ankehitriny. Hita taratra izany amin’ny alalan’ny fitombon’ireo mpizahatany avy any ivelany tonga nitsidika teto Madagasikara tamin’iny taon-dasa iny. Nanodidina ny 300 000 ireo mpizahatany vahiny nigadona teto Madagasikara tamin’ny taona 2023. Nahitana fiakarany avo roa heny izany raha ampitahaina amin’ny antontanisa tamin’ny taona 2022. Izany hoe maherin’ny 90%-n’ny tanjona amin’ny fanatrarana ny isan’ny mpizahantany nitovy ny tamin’ny taona 2019 no tratra tamin’iny taona 2023 iny.

Mitohy hatrany, araka izany, ny fanamby eo amin’ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Tanjona nofaritana ho tratrarina hatramin’ny taona 2028 indray ny haraisana mpizahatany avy any ivelany hatramin’ny 1 000 000 isa. Noho izany dia tsy maintsy mamolavola paikady mahomby hatrany ireo tompon’andraikitra ho fanatrarana ny tanjona. Lalan-tsaina ampiharin’ny Ministeran’ny Fizahantany sy ny Asa-tanana amin’ny ho avy ny fanohizana ny dingan’ny fahombiazana efa nolalovana tany aloha. Noho izany indrindra dia nafantoka tamina teboka telo lehibe ny paikady fampivoarana ny sehatry ny fizahantany tanterahina ato anatin’ny dimy taona ho avy. Voalohany amin’ireo paikady ireo ny fampiroboroboana ny tontolon’ny fampiasana sy famatsiam-bola eo amin’ny lafiny fizahantany. Paikady faharoa ny fampirobroboana ny fizahantany anatiny sy iraisam-pirenena amin’ny alalan’ireo hetsaka maro hotanterahina. Tanjona apetraka amin’ity taona ity ny hoe manodidina ny 500 ireo “tours opérateurs” avy any ivelany hanaovana fampahafantarana manokana momba ny fitsidihana aty Madagasikara, raha toa ka nanodidina ny 200 no vita tamin’ny taon-dasa. Paikady fahatelo farany ny fanamafisana ny fiofanana sy fanatsarana ny sehatry ny fizahantany amin’ny ankapobeny. Mifampiankina amin’ireo paikady ireo, novondrona ho ao anaty teboka lehibe miisa valo ny asa maika tanterahina eo amin’ny sehatry ny fizahantany, mifandraika amin’ny fanatanterahana ny fandaharanasa 100 andron’ny Filohampirenena. Ireto tanisaina maraka ireto izany tetikasa izany.

1- 300 ny isan’ny mpianatra eny amin’ny lisea tsy maintsy hanaovana fanentanana mahakasika ny resaka fizahantany sy ny asa azo tanterahina mifanaraka amin’izany.
2- 4 000 ny isan’ny olona miasa amin’ny sehatry ny fizahantany tsy maintsy omena fiofanana mahakasika ny teny anglisy, frantsay, sy ny fitaritan-dia.
3- Sehatra tsy manara-drafitra miisa 25 farafahakeliny no hampidirina ao anatin’ny ara-dalàna.
4- Handray anjara amin’ny hetsika iraiam-pirenena izay mampirobrobo ny fizahantany. Miisa telo no hatrehina hatramin’ny volana aprily ho avy izao.
5- Tanterahina mialoha ny volana aprily ihany koa ny andiany fahafito amin’ny hetsika tsenaben’ny fizahantany izay entina mampiroborobo ny fizahantany anatiny.
6- Tsy maintsy vita ato anatin’ny zato andro ny ny 75% amin’ny fanomanana ny hetsika iraisam-pirenena ITM sy IHM
7- Fampahafantarana amin’ireo mpandraharaha malagasy ny sehatra azo trandrahana sy ny fampihaonana azy ireo amin’ireo mpandraharaha avy any ivelany.
8- Fanohizana ny fanisana ireo mpisehatra amin’ny fizahantany tokony ho tafiakatra 1 500 no mahavita ny fanisana hatramin’ny faran’ny volana aprily.

Niakatra ny antontanisa

Ao anatin’ny fampiharana ireo paikady ireo dia efa manomboka hita taratra sahady ny fivoarana tao anatin’izay roa volana voalohany nanomboan’ity taona 2024 ity izay. Manazava izany ny fitombon’ny isan’ireo mpizahatany avy any ivelany tonga teto amintsika nandritra ny volana janoary sy febroary 2024. Tafakatra 22 333 ny antontanisan’ireo mpitsidika vahiny nandritra ireo roa volana ireo, raha toa ka 11 083 ny salanisa tamin’ny roa volana voalohany tamin’ny taona 2023. Izany hoe 11 250 ireo mpizahatany avy any ivelany tonga tamin’ny janoary 2024, ary 11 083 ny tamin’ny volana febroary lasa teo. Marihina fa efa manakaiky ny antontanisa fitaratra tamin’ny taona 2019 ireo fahatongavana mpizahatany nandritra ny roa volana voalohany tamin’ity taona ity ireo. Raha tsiahivina dia mpizahatany 25 068 no nigadona teto amin’ny Nosintsika teo anelanelan’ny janoary sy febroary 2019.

Ankoatra ny fahatongavana mpizahatany avy any ivelany, tsikaritra ihany koa fa miha maro ireo mpandraharaha liana mampiasa vola amin’ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Niisa 19 nandritra iny volana febroary iny ireo orinasa hiasa ho an’ny fizahantany nahazo “licence” hahafahan’izy ireo misokatra. “Agence de voyage” ny iray amin’izy ireo, “voyagistes” na “tours opérateurs et réceptifs” ny 15, ary orinasa manome tolotra ara-pizahantany manokana sy mpampanofa fitaovana ny telo ambiny.
Eo amin’ny lafiny fotodrafitrasam-pizahantany kosa indray, hita taratra fa maro ireo mpandraharaha no voasarika amin’ny fampiasam-bola ao anatin’izany. Nandritra iny volana febroary iny fotsiny, ohatra, dia niisa 50 ireo trano fisakafoana sy fandraisam-bahiny nahazo fankatoavana ny fisokafany. Hotely fandriam-bahiny sy fisakafoana ny ankamaroan’izy ireo. Notsindrian’ny avy amin’ny Ministeran’ny Fizahantany sy ny Asa-tanana fa ireo rehetra hisehatra amin’ny fizahantany dia tokony hanana ireo fahazoan-dalana ireo. Fandikan-dalàna ny tsy fananana fankatoavana sy fahazoan-dalàna ka mety mahatonga fanasaziana raha toa ka tsy misy ny fanarahan-dalàna.

                        
Fampiroboroboana ny fizahantany anatiny
Manomboka anio ny hetsika “Tsenaben’ny fizahantany”

Tsy ny fizahantany avy any ivelany ihany, mivoatra ihany koa ny fizahantany anatiny eto Madagasikara. Manomboka mirona amin’izay fankafizana ny fizahantany anatiny izay ireo teratany malagasy. Hita taratra izany amin’ny alalan’ny fitombon’ireo mpitsidika eny amin’ireny valan-javaboary ireny. Tamin’ny taona 2023 farany teo, nahitana fiakarany 26% ny tahan’ny olona nitsidika tany amin’ireo valan-javaboary manerana ny Nosy. Mbola manazava io fankafizan’ny Malagasy ny fitsidihana anatiny io ihany koa ny maha maro an’isa azy ireo mandritra ireny hetsika fizahantany mitety vohitra ireny. Tamin’ny hetsika “Trail Ambodirano” natao tamin’ny herinandro lasa teo, ohatra, ny 90%-n’ireo mpandray anjara dia tera-tany malagasy avokoa.

Midika izany fa tsy azo atao ambanin-javatra ihany ny fampiroboroboana ny fizahantany anaty eto Madagasikara. Ho fanatrarana io tanjona io indrindra no antony nahatonga ny Ministera sy ny ofisim-paritry ny fizahantany hikarakara ny hetsika “Tsenaben’ny Fizahantany”. Miditra amin’ny andiany fahafito io hetsika io ankehitriny, tanterahina manomboka anio ary haharitra hateloana. Hetsika natao hanandratana ny fizahantany anatiny. Araka izany, maro ireo tolotra miavaka homanin’ireo matihanina amin’ny famolavolana ny fivahinianinana mandritra ireo telo andro ireo. Mandritra izany ihany koa no ahitana ireo tolotra vaovao entin’ny ofisim-paritry ny fizahantany. Araka ny fanazavana noentin’i Tsitohaina Andriamanohera izay tale jeneralin’ny fizahanany dia zava-dehibe ny fanatanterahana ny hetsika toy izao satria manomboka mahaliana Malagasy maro ny fitsidihana ny taniny.

Nangonin’i Sarobidy Sidonie.

Fermer