PolitikaSongadim-baovao

FIFIDIANANA SOLOMBAVAMBAHOAKA: Hentitra ary mampitandrina amin’ny fandikan-dalàna ny Filohan’ny HCC

Ho fisorohana ny tsy fahatomombanana vitsy niseho nandritra ny fifidianana Filohampirenena farany teo, mampitandrina sahady ireo kandidà mety ho tafalatsaka amin’ny fandikan-dalàna ny filohan’ny HCC. Fanatanterahana fifidianana madio sy mangarahara hatrany no tanjona ka mafy ny sazy nofaritan’ny lalàna ho an’ireo izay mbola minia tsy manaja izany.

Eo am-panomanana tanteraka ny fifidianana solombavambahoaka tanterahina amin’ny 29 mey ho avy izao ny Fitondram-panjakana ankehitriny. Manao fitsirihana ny fizotran’izany fanomanana izany ny iraka manokan’ny Sekretera Jeneralin’ny OIF ka nisafidy ny nihaona mivantana tamin’ny filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC) omaly. Nambaran’io iraka manokana io fa nahaliana azy ny fifanakalozana niarahany tamin’io lehibena andrim-panjakana teto amintsika io. Tanjon’izao fihaonana izao ny handalinana misimisy kokoa ny zava-misy ao anatin’ny zotram-pifidianana sy ny hijerena ny sehatra itondran’ny OIF fanampiana ho an’i Madagasikara.

Ankilany, nanoloana io iraka manokana io dia nanambara ny filohan’ny HCC Florent Rakotoarisoa fa hanao ny ezaka tsaratsara kokoa noho ny vita tamin’ny fifidianana Filohampirenena farany teo izy ireo. “Tsy nisy ny tonga lafatra fa atao izay hahatsara hatrany ny fifidianana solombavambahoaka, mifanarana amin’ny lalàna sy ny lalampanorenana, ary ao anatin’ny fahamarinana sy ny mangaraharaha”, hoy ny nambarany. Tsara ny manamarika fa nandritra ny fifidianana Filohampirenena notanterahina tamin’iny faran’ny taona iny dia eo amin’ny dingan’ny fanaovana fitoriana amin’ny lafiny adiheloka, ho an’ireo izay nanao tsy nety nandritra izany fifidianana izany, ny eo amin’ny HCC ankehitriny. Ohatra amin’ireo tsy fanarahan-dalàna tsikaritra tamin’izany fotoana ny fahitana bileta tokana tsy niforotra tao anaty vata mangarahara toy ny tany amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy izay efa nandraisana fepetra fanafoanam-bato.

Ho fisorohana ny mety ho endrika fandikan-dalàna tahaka izany indrindra no nahatonga ny filohan’ny HCC hentitra sy nampitandrina mafy omaly ho an’ireo olona mbola mety ho voasarika amin’izay fanaovana fandikan-dalàna izay mandritra io fifidianana solombavambahoaka ho avy io. Nambaran’i Florent Rakotoarisoa fa “mampitandrina aho amin’ny fifidianana ho avy izao. Izay manao vinany eo, izany hoe manao tsy fahamarinana, fangalaram-bato, fampiasana fahefana sy fitaovam-panjakana… dia tena hikapoka mafy izahay. Mba hijanonan’izany fomba ratsy izany ka hananantsika fifidianana tena madio”. Ankoatra io, nohazavainy ihany koa fa mafy ny sazy nofaritan’ny lalàna ho an’ireo izay tratra manao fandikana rehetra. Raha toa ka nisy tsy fanarahan-dalàna tratra nandritra ny fanaovana fampielezan-kevitra, oatra, dia sazy mety hiatra ny fanalana an-daharana ilay kandidà. Raha amin’ny androm-pifidianana kosa no misy ny tsy fanajana lalàna dia fepetra mety ho raisina ny fanafoanana amin’ny ampahany na manontolo ny valim-pifidianana. Ankoatra io dia misy ny sazy adiheloka izay mety hiafara hatrany amin’ny fanagadrana.

Sarobidy Sidonie.

Fermer