PolitikaSongadim-baovao

FANOMBOHAN’NY FAHATSIAROVANA NY 29 MARSA 1947: « Fitiavan-tanindrazana ao anatin’ny Malagasy rehetra no hampandroso an’i Madagasikara »

Ny tena Fitiavan-tanindrazana dia ny fifikirana amin’ny tanin’i Madagasikara, mikatsaka hatrany izay hahasoa sy hahatsara ary indrindray hampandroso azy sy ny vahoaka Malagasy. Santionan’ny lahateny nataon’ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Jeneraly Ravalomanana Richard, nandritra ny fanombohana ofisialy ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 1947 faha-77, tetsy Anosy… 

Nisarika ny sain’ny maro amin’ity fotoam-pahatsiarovana ny faha-77 taonan’ny Tolom-panafahana 29 Martsa 1947 ity, ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Jeneraly Ravalomanana Richard, izay nisolo tena ny Fitondram-panjakana tamin’ny fanombohana ofisialy notanterahina teny Anosy, omaly, izay nambarany, fa ny tena fitiavan-tanindrazana tokoa no tokony hiboboika ao anatin’ny Malagasy rehetra ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Io filazany io, izay mifanandrify indrindra amin’ny teny fanevan’ny fahatsiarovana amin’ity taona ity, dia ny hoe « Fitiavan-tanindrazana no fototry ny fampandrosoana ». Notsiahivin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona, fa mba tsy hisy intsony ny mpamadika tanindrazana, izay efa nisy hatramin’ny nahatongavan’ny vazaha mpanjanatany teto, tamin’ny fotoana farany nanjakan-dRanavalona III ny taona 1896, izay nitohy tamin’ny taona 1947.  Maro ny zavatra manasaraka ny Malagasy hatramin’izay ka mandraka ankehitriny, anisan’izany ny resaka foko sy fiaviana, antokom-pivavahana, firazanana. Manan-karena i Madagasikara, ary na aiza alehan’ny malagasy dia mifankahazo fiteny avokoa, tsy mitovy amin’ny any ivelany. Ny tokony hibahana, araka izany, dia ny fahafahana mampandroso an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny fomba maro samihafa sy fankan-tahaka ireo teknolojia maro. « Ny tena fitiavan-tanindrazana, araka izany, dia izay fikatsahana manontolo ho amin’ny fiadanan’ny firenena sy ny Malagasy tsirairay », raha ny fanampim-panazavany.  

“Fitiavan-tanindrazana ankehitriny tsy fankahalana vahiny”

Ny fitiavan-tanindrazana dia tsy fankahalana vahiny velively, satria isika mila vahiny, saingy isika dia tokony hahay mampiasa vahiny hampandrosoana ny firenena, hampiadanana ny vahoaka Malagasy, raha ny fanamarihana nataon’ny Jeneraly Ravalomanana Richard. “Tokony ho kinga saina isika malagasy hahay hampiasa vahiny hampandrosoana ny firenena hiadanan’ny malagasy. Izay fomba fijery izay no tokony hananan’ny Malagasy tsirairay, fa indrindra ireo taranaka ho avin’ny firenena, satria mila vahiny isika na amin’ny resaka teknolojia fotsiny ihany aza. Eo anatrehan’ny fiaraha-miasa indray, dia isika no tokony hihezaka hanao izay hahazoana be fa tsy hanaiky ho hambakain’ny vahiny”. Nambarany, fa tokony hasehon’ny rehetra amin’izay fitiavan-tanindrazana izay ny fifikirana amin’ity Madagasikara ity, mba tsy ho variana amin’ny any ivelany.  Notanterahina omaly, tetsy amoron’ny Farihin’Anosy, araka izany, ny fanombohana ofisialy ny hetsi-pahatsiarovana ny tolom-panafahana “29 martsa 1947”, noho ny antsojay nataon’ireo mpanjanatany frantsay, nanaovan’izy ireo fahirano ny Malagasy tia Tanindrazana tamin’izany. Ankoatra ny lahateny fampidirana sy notanterahin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona, dia nisy ny fitsidihana ireo tranoeva maro ampirantiana ny zava-misy niseho tamin’izany fotoana, toy ny karazan’olona mpitolona tamin’izany fotoana, ny toerana manan-tantara, izay tsy nijanona ho an’ny teto Analamanga fotsiny, fa indrindra ny tany amin’ny faritra hafa, toy ny tao Manakara sy Moramanga, izay toerana tena nipoahan’ity hetsika 1947 ity. 

Stan R.

Fermer