PolitikaSongadim-baovao

FANAPAHAN’NY HCC: Nesorina tsy ho Depiote intsony Razanamahasoa Christine

Araka ny fanapahana navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) ny alakamisy teo, manoloana ny fitoriana napetraky ny Vondrona Parlemantera IRD, dia nesorina tsy ho Solombavambahoaka intsony ny Filohan’ny Antenimierampirenena Razanamahasoa Christine. Toy izany koa, nalàna tamin’ny maha Senatera azy ny Filohan’ny Antenimierandoholona teo aloha, Razafimahefa Herimanana. Nitovizan’ireo tomponandraikitra roa ireo moa ny fivadihana tamin’ny lalan-jotra politika nahalany azy ireo teo amin’ny toerana maha Solombavambahoaka sy Loholona.

Maro ny fanehoan-kevitra mandeha manoloana io raharaha mahakasika an-dRamatoa Razanamahasoa Christine io. Ny alakamisy teo, nitondra ny fanehoan-keviny manoloana izany ny Mpitondra tenin’ny Governemanta, sady Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’asa, Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy. Fotoana izay niresahany ihany koa ny fitoriana nataon’ny Vovonana IRD tamin’itsy voalohany teny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC).

« Ara-dalàna ny fitoriana fanesorana azy tsy ho Depiote »

Nambarany fa iniana disoana ny adihevitra, ankehitriny. Notsindriany fa tsy fanesorana azy tsy ho Filohan’ny Antenimieram-pirenena no natao. Ny didy aman-dalàna ao anatin’ny Lalàmpanorenana izay mitondra ny fangatahana fanesorana dia ny andininy faha-72 irery ihany. Voalaza ao fa “Mandritra ny fe-potoana iasany, ny solombavambahoaka dia tsy afaka miova vondrona politika mba hiditra any aminà vondrona vaovao, ankoatra ny anaran’ny vondrona izay nahavoafidy azy, raha tsy izany dia aongana. Raha misy ny fandikàna ny andàlana etsy aloha, dia ambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny sazy fanonganana”.

Ny antom-pisian’io andininy dia Ilay antsoina hoe « mandat impératif », izany hoe, tsy mahazo mivadika amin’ny lalan-jotra politikan’ny Vondrona Antoko politika nahalany azy, hoy ny fanazavan’ny Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy. Ity farany izany nanamafy fa tsy resaka fanalana azy ho Filohan’ny Antenimieram-pirenena no natao, ary tsy resaka andininy faha-74 no resahina. Tsy misy tranga maningana ny voalazan’ny andininy faha-72 fa na Filohan’ny Antenimieram-pirenena aza dia azo ampiharina aminy. Tsy mihatra ihany koa ny andininy faha-73 satria tsy resaka « poursuite pénale » no atao.

Voalaza ihany koa fa hoe efa nesorina tsy ho mpikamban’ny Antoko TGV intsony, Ramatoa Razanamahasoa Christine ny datin’ny 10 Novambra 2023, ka tsy tokony ho voafehin’ny fitsipiky ny IRD. Tsy mitombina anefa izany, hoy izy, satria ny TGV no nanala azy fa ny tenany dia mbola mpikambana IRD hatrany, ary tsy nametra-pialana tao anatin’izany. Nitazona ny maha IRD azy hatrany Razanamahasoa Christine.

Nampitandremina imbetsaka

Nambaran’ny Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy, fa tsy vao izao Ramatoa Razanamahasoa Christine no nanao fihetsika tahaka io. Ary efa imbetsaka ny IRD no nampitandrina azy amin’io zavatra ataon’io ambava. Saingy tsy nihaino izy, ka afa-nenina ny vondron’antoko misy azy. Ny tiany hahatongavana dia ny hanala ny Filoha Andry Rajoelina izay vao nofidiam-bahoaka. “Ilay dingana demokratika mihitsy no tsy hajaina. Efa nanomboka tamin’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika mihitsy izany, Ary tohizany amin’izao fifidianana Solombavambahoaka izao. Tanjony ny hijanonana eo amin’ny toerana maha Filohan’ny Antenimieram-pirenena. Matahotra ny fisedran’ny vahoaka ny tenany amin’ny fifidianana”, hoy ny fanehoan-keviny. Nambarany ihany koa fa ilay maha Filohan’ny Antenimieram-pirenena sy maha Depiote no tian-dRazanamahasoa Christine hanaovana ilay fanakorontanana. Rehefa esorina aminy Ilay toerana dia olana lehibe aminy.

Fermer