Songadim-baovaoSosialy

VOINA NATERAKY NY RIVODOZA GAMANE  :  Niantso ny firaisan-kinan’ny Malagasy ny Filoha hanao voin-kava-mahatratra

Taorian’ny fanamarihana ny tolon’ny 29 martsa 1947 dia nanainga avy hatrany nandeha nijery, hamonjy sy hitondra fanampiana ho an’ny mpiray tanindrazana niharan’ny voka-dratsin’ny fandalovan’ny rivodoza Gamane ny Filoha Andry Rajoelina. Niaraka taminy tamin’izany ireo mpikamban’ny Governemanta, izay ahitana ny Minisitry ny Atitany Tokely Justin, ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ny Pr. Zely Randriamanantany sy ny Minisitry ny Mponina sy ny Firaisan-kina Fomendraza Haingo Elisette. Efa nandeha nialoha lalana kosa,  ny Praiministra Ntsay Christian sy ny Minisitry ny Asa Vaventy.  Distrika 13 dia i Ambilobe, Sambava, Vohemar, Antalaha, Maroantsetra, Toamasina I, Fort- Dauphin, Andapa, Mananara Avaratra, Toamasina II, Midongy Atsimo, Vavatenina sy Antsiranana II no voadona mafy amin’izao fandalovan’ny rivo-doza Gamane izao. Ny distrikan’Ambilobe izay distrika ahitana traboina be indrindra noho ny rivo-doza Gamane no nanombohan’ny Filoha Andry Rajoelina ny fitsidihina. 42.913 ireo olona traboina ao amin’ny distrika iray manontolo na avy any amin’ny kaominina ambonivohitra na ambanivohitra. 8958 ireo trano dibo-drano. 2013 ireo trano rava. Ary olona 1 no maty. Mipetraka amin’ny toerana miisa enina ireo traboina ao an-tampon-tanànan’Ambilobe. Niantso ny firaisan-kinan’ny Malagasy rehetra hanao voin-kava-mahatratra hanampy an’ireo Malagasy havana niharam-boina ny Filoha Andry Rajoelina. Ny Fanjakana kosa dia efa miasa ary manampy ireo traboina, ary efa manao ny ezaka hanarenana an’ireo simba.

Fanampiana ireo traboina

 Mitaraina ny olona izay nolalovan’ny Filoha.  Efa misy kamiao roa tonga any  ka amidy 600 Ar ny vary. « Rehefa marary ianareo dia marary aho. Ao anatin’ny fahasahiranana no ahitana tena namana. Betsaka no tsy manana jiro na andeha aza jirama. Ny zavatra tsara indrindra, mitondra hazavana ho an’ny tokantrano. Efa nanomboka nizara « kit solaires » tao Antananarivo isika. Efa mandeha fizarana karnem-pokontany misy Qr code. Raha afaka efa-bolana vao tokony hizara jiro Ambilobe dia alefako aty ny Minisiteran’ny Angovo sy ny fifandraisan-davitra, hoy ny Filoha.

Ho an’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka,  andefa dokotera maro any an-toerana izy ireo, ary ny fitiliana dia maimaimpoana miaraka amin fanafody mandritra ny herinandro maromaro, hoy ny fanazavana.

Fanamboarana ireo fotodrafitrasa simba

Ny fijerena ny tetezana nihotsaka amin’ny lalana mampitohy an’Ambilobe sy Antananarivo no namaranan’ny Filoha ny fidinana ifotony tany amin’ireo toerana niharam-boina. Mirefy 45m  ny fihotsahana ary misy ampahan-dalana amin’izany. Nanome toromarika hentitra ny Filoha Andry Rajoelina fa tsy maintsy mametraka vahaolana faran’izay haingana amerenana ny fifamoivoizana. Vahaolana napetraka amin’izany ny « pont bailey ». Mbola manana fitaovana ahafahana manao izany ny minisiteran’ny Asa vaventy. Mialoha izay nefa, dia ny familiana  ny rano, ny  fametrahana vato hanamafisana ny fototr’ilay tetezana, no asa maika hatao. Hanolo-tanana amin’ny famatsiana ny vola ny Praiminisitra.

 Nanome toromarika hentitra ny Filoha fa hiara-hiasa ny Fiadidian’ny Repoblika, ny minisiteran’ny Mponina, ary ny ekipan’ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena, amin’ny fitsinjarana ireo vary mora ho amidy 600 Ar ny kapoaka, mba tsy hisian’ny fanararaotana. Araka izany, ho ferana 3 kg isan-tokantrano, isan’andro ny vary amidy. Ho zaraina faran’izay haingana  koa ny karinem-pokontany manara-penitra ahafahana manara-maso ny fizarana ireo fanampiana. Ho an’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, nisy ny toromariky ny Filoha momba ny hametrahana foibe ao amin’ny biraon’ny distrika hanara-maso sy hampizotra araka ny tokony ho izy ny fizarana fanafody.

Rado Harivelo

Fermer