PolitikaSongadim-baovao

TOBY MIARAMILA, EPP, HOTEL DES FINANCES, FITARIHAN-DRANO,… : Fotodrafitrasa maro notokanan’ny Filoha tao amin’ny Faritra Anosy

Nanombohan’ny Filoha Andry Rajoelina ny andro faharoan’ny fitsidihana nataony, any amin’ny Faritra Anosy, omaly, ny fitokanana ny « Hôtel des Finances ». Goavana ny fotodrafitrasa napetraka, izay mamaly ny andry telon’ny Fandaharanasan’ny Filoha Andry Rajoelina, mikasika ny fahaiza-mitantana sy ny raharaham-panjakana manakaiky vahoaka…

Nanombohan’ny Filoha Andry Rajoelina ny andro faharoan’ny fitsidihana nataony any amin’ny Faritra Anosy, omaly, ny fitokanana ny « Hôtel des Finances », izay tranobe mijoalajoala vao naorina ao amin’ny fokontany Lavitsinanana, ary mahazaka olona 426. Izao fotodrafitrasa izao dia mamaly ny Andry telon’ny Fandaharanasan’ny Filoha Andry Rajoelina, mikasika ny fahaiza-mitantana sy ny raharaham-panjakana manakaiky vahoaka.  « Hôtel des Finances » fahadimy naorina manerana an’i Madagasikara tao aorian’i Sambava, Mahajanga, Antsiranana ary Toliara. Tanjona kendrena amin’ny fananganana « Hôtel des Finances ». Naorina eo amin’ny toerana hananganana ny tanàna vaovao, ny tao Fort Dauphin. Mba hanamora ny andavanandrom-piainana amin’ny fisitrahana ireo asa rehetra sahanin’ireo sampan-draharahan’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny fitantanam-bola toy ny fandoavan-ketra, ny fadin-tseranana, ny fandoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana na koa ny fisotroan-dronono, sns.

Fitarihan-drano

Anisan’ireo fotodrafitrasa notokanan’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina tamin’ny fomba ofisialy omaly, ny tambazotra fitarihan-drano ao Beraketa, ao amin’ny Kominina Behara. Nanatrika izany ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny Minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny Governoran’Anosy. Goavana ny foto-drafitrasa satria dia fanajariana lemaka, izay mirefy hatrany amin’ny 950 ha. Ity lemaka ity dia tany amin’ny taona 1944 no naorina voalohany, izany hoe, tamin’ny andron’ny fanjanahantany, ary ravan’ny rivodoza. Noho ny toromariky ny Filoha kosa, no nanirahana ny minisitra tomponandraikitra hiroso amin’ny fanarenana ity fotodrafitrasa ity. « Tafiditra tao anatin’ireo lemaka nohajarian’ny minisitera tao anaty 100 andro », hoy ny minisitra tomponandraikitra, ity lemaka Behara ity. Fianakaviana manodidina ny 650 no mivelona amin’ny fambolena ao anatin’io lemaka io, izay efa samy nizarana karatry ny mpamokatra avokoa. Karatra ahafahana manaramaso ny fizarana fanampiana ho azy ireo. Hanampy betsaka amin’ny fahavitantena ara-tsakafo ny fisian’izao fotodrafitrasa izao ka ho tratra alohan’ny 5 taona izany.

Lalana…

Efa mandeha ny fanamboarana ny RN13 ary efa eo am-pitadiavana ny lalambola hamitana izany. Hanomboka afaka volana vitsivitsy ny Ihosy mankany Betroka. Tsy maintsy tohizina ny asa fampandrosoana efa natomboka hatramin’izay. Eto Taolagnaro no hatao « carrefour de développement » ho an’ny Faritra Atsimo.

Hanomboka amin’ity taona ity ihany koa ny RN 10 mampitohy an’Ambovombe hatrany Andranovory hatao tara. Lalana tsy natao tao anatin’ny 60 taona fa noho ny fandresen-dahatra tamin’ny Banky iraisampirenena, dia nahazo fanampiana. Tafiditra ao anatin’ireo Fandaharanasam-pampandrosoana telo ho an’Amboasary, indrindra ny ao Beraketa Beara, ankoatra ny fandriam-pahalemana, ny fanamboarana ireo lalam-pirenena, ny fambolena.

Betsaka ny mpamboly, kanefa tsy tonga eny an-tanimboly ny rano. Izany no nanaovana ny fotodrafitrasa tahaka izao. Asa natao ny fanaovana ny lakandrano mirefy 6 kilometatra, izay manondraka tanimbary 950 ha.

Olana ho an’ny Faritra Atsimo ny tsy fahampian-drano. Tsy ampy ny fahaizana mifehy ny rano ka tsy tonga any amin’ny mpamboly.  Zava-dehibe ho an’ny Fanjakana ny manampy ny vahoaka mivelona sy mamokatra.

Nitoka-monina ny faritra Atsimo noho ny tsy fahafahana mamokatra sy ny tsy fahafahana mampiditra vokatra. Nametraka fanamby hanamboatra ny RN 13. Tsy maintsy ampandrosoana ny isan-tokantrano.

Nisy koa ny fanolorana « intrant » ho an’ireo tantsaha, toy ny vary masomboly milanja 2 T 250 kg, Tsaramaso 42 T, Zezika organika 18T, 750kg, Zezika NPK 3 T 750 kg. Izany dia mba hahafahan’izy ireo mampitombo ny vokatra. Hozaraina hazavana ho anao koa ny ao Beraketa Behara. Alamina amin’ny alalan’ny lisi-pifidianana ny fisitrahana izany. Hisy karine maoderina zaraina ho azy ireo. Izay manana io Karine io dia zaraina jiro kits solaire isan-tokantrano.

Fanamby ny RN 13 ….

« Anasoa anareo no fanamby, ary betsaka ny asa ataontsika », hoy ny Filoha Andry Rajoelina manoloana ireo mponina ao Amboasary Atsimo. Nohamafisiny, araka izany, ny kabary nataony tao Taolagnaro, omaly maraina teo, mahakasika ny fanamboaran-dalana izay anafainganana ny fampandrosoana. I Taolagnaro izay “carrefour” ny fampandrosoana ny atn Atsimo. Araka izany, efa manomboka mametraka tsara ny orinasa mpanamboatra ny ampahan’ny RN13, izay mampitohy an’i Ambovombe sy Taolagnaro. Amin’izao fotoana izao, iray ora sy sasany ny anaovana an’Amboasary Atsimo sy Taolagnaro. “Lalana tsy nisy nanamboatra hatrizay io. Fa tsy io ihany ny ho atao, fa fanamby koa ny RN13 miala Ihosy hatreo Betroka, efa vita ny antso tolo-bidy, afaka herinandro vitsy dia hanomboka ny asa”, hoy ny filoha Rajoelina Andry. Ho atomboka amin’ity taona ity koa ny fanamboarana ny RN10, izay nahazoana famatsiam-bola hatramin’ny 400 tapitrisa dolara, avy amin’ny Banky iraisam-pirenena. Nomarihin’ny Filoha fa isan’ny mahatonga ny vidin’entana any Atsimo ho lafo ny lalana ratsy.

Rado Harivelo

Fermer