PolitikaSongadim-baovao

HERINANDRO MIALOHAN’NY FIFIDIANANA : Ambony ny herijika hahazoana ny maro an’isa ho an’ny IRMAR

Afaka herinandro katroka anio ny fifidianana Solombavambahoaka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Mitohy ny zotram-pifidianana. Anatin’ny lala-mahitsy farany amin’ny fampielezan-kevitra ireo kandidà rehetra manerana ny Nosy. Hatreto, raha ny tondrorefy rehetra manodidina izany fiatrehana ny fifidianana izany no jerena dia tsapa fa ambony ny herijika hahazoan’ny volomboasary ny maro an’isa eny anivon’ny Antenimieram-pirenena.

Mpirotsa-kofidiana Solombavambahoaka miisa 473 no anatin’ny fandresen-dahatra tanteraka ny vahoaka ankehitriny amin’ny alalan’ny fampielezan-kevitra. Raha tsiahivina, mpifidy miisa 11 631 156 no andrasana handrotsa-bato amin’ny andron’ny fifidianana, ny 29 mey izao. Anisan’ny lokan’ady lehibe amin’ity fifidianana Solombavambahoaka ity ny fahazoana ny maro an’isa, eo amin’ireo Vovonana na Vondron’antoko politika mandray anjara amin’ny fifidianana. Miantoka ny tohin’ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny mantsy izany.

Raha ny tomban’ny mpanara-baovao aloha hatreto, dia ambony ny herijika hahazoan’ny Vovonana “Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina – IRMAR” ny maro an’isa amin’ity fifidianana ity. Manamarina izany ny famoriam-bahoaka tanterahin’ireo kandidà IRMAR manerana ny Nosy izay hahavorian’olona marobe hatrany, na dia ireo toerana heverina ho lavitra sy saro-dalana aza. Ekena fa mety tsy antoka zato isan-jato hahafahana mamaritra ny fifidianan’ny vahoaka ny kandidà iray ny fahatongavan’izy ireo manatrika fampielezan-kevitra, fa kosa hahafahana mampita ireo foto-kevi-dehibe entin’ireo kandidà amin’ny vahoaka izay tena zava-dehibe sy hahazoana miandrandra fahombiazana. Tsy azo lavina koa anefa  fa efa manampy hamaritana ny fifandanjan-kery ara-politika ny famoriam-bahoaka ataon’ny kandidà tsirairay.

Misafidy ny hanohy ny fampandrosoana

Etsy ankilany, mizara roa mazava tsara ny vina ho an’ny Kandidà IRMAR sy ny Kandidàn’ny fanoherana. Raha toa ka mirona mankany amin’ny fihainoana ny vahaoaka sy fanampiana ny Fitondrana hanatanteraka ireo vinam-pampandrosoana no foto-kevitra ijoroan’ny IRMAR, dia ny handrava Fanjakana sy hampikatso ireo fandaharasam-panjakana kosa no imasoan’ny mpanohitra raha mahazo fahefana. Mazava ho azy, misafidy ny hanohy ny asa fampandrosoana efa natomboka ny vahoaka. Manoloana ireo olana ara-tsosialy samihafa efa atrehin’ny mponina, dia tsy misy manana tombontsoa amin’ny hisian’ny savorovoro politika intsony eto, ka antony hironan’ny olona amin’ny Kandidà miara-dalana amin’ny fitondrana.                                                                                                                                                                                                              

Vakivaky tanteraka ny mpanohitra

Ankoatra izay, ny fanjavozavon’ny paikady politika tanterahin’ny mpanohitra ankehitriny dia mampihena ny herijika hahalanian’ireo kandidàn’izy ireo, indrindra moa fa ny fahazoana ny maro an’isa. Tsara ho fantatra fa ny IRMAR amin’izao fotoana dia efa manana kandidà vitsivitsy efa azo antoka fa ho lany, noho ny tsy fisian’ny mpifanandrina amin’izy ireo. Ny mpanohitra kosa anefa hanjakan’ny fivakivakisana sy ny ady an-trano tanteraka. Ankoatra ilay Vovonana “Firaisankina” sy “Kolektif” mantsy, dia tsy vitsy tamin’ireo kandidà TIM teo aloha no nirotsa-kofidiana amin’ny anaran’ny tsy miankina noho tsy fankatoavana ny fanapahan-kevitry ny mpitarika azy ireo. Noho io kisarisary io, misy fari-piadidiam-pifidianana iray kanefa misy kandidà mpanohitra telo samihafa, raha tsy hilaza afatsy ny ao amin’ny Distrikan’Avaradrano.

Fanelezana tsaho no fitaovam-piadiana

Isan’ny paikady diso ataon’ny mpanohitra amin’izao fotoana ny fanelezana tsaho sy vaovao diso entina handotoana ireo kandidàn’ny IRMAR. Amin’ny ankapobeny tokoa, rehefa henoina ny fandresen-dahatra ataon’izy ireo dia tsy manana ventin-kevitra ankoatra ny fanenjehana ireo mpifanandrina aminy. Isan’ireo lasibatra amin’izany ny Kandidà Lalatiana Rakotondrazafy ao amin’ny Distrikan’i Faratsiho. Tsy mampiova ny fitiavan’ny vahoaka azy anefa izany, fa olona mifanitsa-kitro hatrany no manatrika ireo famoriam-bahoaka ataony. Hoy indrindra izy tao amin’ny kaonty “facebook”-ny omaly, “Fankasitrahana feno, fisaorana mitafotafo fa tena fanehoam-pitiavana tsy nisy ohatran’iny omaly (afak’omaly io) tao Vinaninony iny, nataon’ny vahoaka tany. Nefa dia nanely trakta fanaratsiana, nandefa tsaho maro, namingavinga sy nanafozafoza nanao izay ho afany mihitsy ny kandidà mpifanandrina tany. Mazava be izany fa tsy nandaitra ny paikady maloto, vahoaka resy lahatra ireo maro dia maro namaly ny antso ireo”.

Fermer