PolitikaSongadim-baovao

FIDINAN’IFOTONY TANTERAHIN’NY FILOHA : Mitohy hatrany ny famaliana ny hetahetam-bahoaka

Distrika telo no nanatanterahan’ny Filoha Andry Rajoelina fidinana ifotony omaly, dia ny tao amin’ny distrikan’i Bealanana, Analalava ary i Nosy Be. Mitohy ny fanatanterahana ny Tetikasa « Hazavana ho anao », ankoatra ireo fanatanterahana sy ny famaliana ireo filan’ny vahoaka, hamaliana ny hetahetan’izy ireo…

Distrika telo no nanatanterahan’ny Filoha Andry Rajoelina fidinana ifotony omaly, dia ny tao amin’ny distrikan’i Bealanana, Analalava ary i Nosy Be. Mitohy ny fanatanterahana ny Tetikasa « Hazavana ho anao », ankoatra ireo fanatontosana ireo filan’ny vahoaka. « Manomboka androany dia hozaraina ny « kits solaire » ka hahazo hazavana avokoa ny rehetra », hoy ny Filoha Andry Rajoelina omaly tao amin’ny distrikan’i Bealanana. Nasongadiny fa ny ben’ny Tanàna, ny sefo fokontany, ny tomponandraikitra isan-tokony dia mila manadio ny lisitry ny tokantrano. Izay manana karine dia hahazo jiro avokoa. Tsy misy intsony ny fanavakavahana », hoy izy nanamafy. Nampanantena ny Filoha fa ho atao tara na « goudron » sy  asiana jiro manarapenitra ny lalana an-tampon-tanàna ao Bealanana, ho asiana « trottoir » dia atao « Avenue ». Efa hita ny famatsiam-bola hanamboarana ny lalana avy ao Bealanana mankany Antsohihy ary ho atao « goudron ». Efa vita ny antso tolo-bidy ho an’io lalana 100 km io. Momba ny resaka fahasalamana indray, efa ho avy ny fitaovana rehetra ilaina ao amin’ny CSBII ka atao tonga faran’izay haingana. Hojerena akaiky ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo nilatsaka an-tsitrapo any an-toerana.

Hahazo ny anjarany avokoa…

Tsy diso anjara ny tao amin’ny distrikan’Analalava. Nampanantena ny Filoha Andry Rajoelina fa hiverina hitokana izany Hopitaly manara-penitra izany izy. Fanamby napetraky ny Filoha ny filzana fa efa betsaka ny mpiara miombona antoka avy any ivelany, mba hampiasa vola eto amintsika ka ny Faritra Sofia, atao laharam pahamehana, amin’ny fizahantany.  Ho isan’ny lohalaharana amin’ny toerana hampiasain’ireo mpamatsy vola any an-toerana. Ankoatra izay, dia nirosoana ny fizarana jiro mandeha amin’ny masoandro, amin’ny alalan’ny tetikasa « Hazavana ho anao ». nanomboka omaly. Atao ny fanisana, amin’ny alalan’ny lisitry ny mpifidy. Koa rehefa madio ny lisitra dia zaraina ny karinem-pokontany ka izay manana karine rehetra dia hahazo « kits solaire » avokoa. Nanterin’ny Filoha Andry Rajoelina fa « mbola betsaka ny zavatra ho atao ao Analalava ». Nametrahana hopitaly goavana eto, mba ahafahan’ny vahoaka misitraka fitsaboana manara-penitra. Ny fitaovana atao ao dia faran’izay raitra (radiologie, laboratoire…). Ilay lalana 63 km nangatahin’ny Printsesy dia azo atao tsara, raha ny fanazavana

Hametrahana « parc solaires » 5 Mgw

Niato kely ny asa fa tokony ho vita afaka telo na efa-bolana, ka hiverina ny Filoha hitokana izany « stade » izany. Ankoatra izay, efa misy « parc solaire » 2Mgw fa tsy ampy izany kah ametrahana « Parc solaires » 5Mgw ao Nosy Be. Momba ny fizarana « kits solaires » dia misy ny toromarika nomena, momba ireo tokony hisitraka izany, amin’ny alalan’ny karinem-pokontany.Tokantrano iray mahazo karinem-pokontany iray fa tsy roa satria tsy asiana ny zara vilana. Fanombohana ny omaly,  fa ny tokantrano rehetra dia tsy maintsy hahazo jiro avokoa ao anatin’ny telo volana. Ankoatra izay, nisy ny fampahafantarana ny toerana fizahantany Nosy Be, ka natao ny fifampiraharahana tany Dubai. Hisy, araka izany,  ny fiaramanidina miala any Dubai mankany Nosy Be ka ho lasa avo folo heny ny mpitsidika ao Nosy be (MTM). Ny Malagasy te ho any Dubai dia afaka mandray sidina avy any  Nosy be.

Rado Harivelo

Fermer