PolitikaSongadim-baovao

KANDIDA IRMAR – FIFIDIANANA DEPIOTE: “Izay ambaran’ny HCC aorian’ny fitsarana ataony no vokatra tena izy”

Nohamafisin’ireo kandidà IRMAR rehetra manerana ny Nosy izay niharan’ny hala-bato sy hosoka tamin’ny fifidianana Solombavambahaka teo, fa ny CENI dia mamoaka fironam-bokatra fotsiny ihany, araka ny voalazan’ny lalàna. Ny HCC irery ihany kosa, no mamoaka ny vokatra tena izy mifototra tamin’ireo antontan-taratsy fanaporofoana nentina teo anatrehany…

Ny fironam-bokatra fotsiny ihany no anjaran’ny CENI araka ny lalàna, fa ny HCC samirery no mamoaka ny voka-pifidianana tena izy, ary mbola afaka manitsy io fironam-bokatra io rehefa voapoforo ny marina mifototra amin’ireo antontan-taratsay fanaporofoana rehetra nentina teo anatrehany. Io no fanambarana nataon’ireo Kandidà « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » (IRMAR) manerana ny Nosy izay niharan’ny hala-bato sy hosoka nandritra iny fifidianana Solombavabahoaka natao ny alarobia 29 Mey lasa teo iny, omaly tetsy Ivandry. Nanamafy koa ireo vondrona IRMAR fa izy ireo ihany no nahavita nahenika ny fari-pifidianana amin’ireo distrika 120 manerana ny Nosy tamin’ny fanolorana kandidà. Noho izany, mitombina raha izy no hanana ny maro an’isa eny amin’ny Antenimierampirenena. Ny vondron’ny mpanohitra kosa tsy nanana kandidà afa-tsy 66 manerana an’i Madagasikara, izany hoe tsy hahatratra ny antsasa-manilan’ny isan’ny Solombavambahoaka fidiana manerana ny Nosy akory. Izany ihany koa no tsy mampitombina ny fananganana kômity miaro ny safidim-bahoaka izay antsoin’izy ireo hoe “KMSB”. Notsindrian’izy ireo, fa ny fitoriana faritan’ny didy aman-dalàna manan-kery ihany no lalan-tokana entina miaro izany safidim-bahoaka izany, fa ankoatra izay dia fanakorontanana ka tsy azo ekena. “Fantatra ny antony nananganana io kômity KMSB io, toy izay natao tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena teo ihany, hikendrena fanonganam-panjakana, izay toherinay amin’ny herinay rehetra”.

Miantso fitoniana…

Tamin’ny fanambarana nataon’ireo kandidà IRMAR omaly io no niantsoan’izy ireo fitoniana ho an’ny vahoaka malagasy rehetra hiandry ny vokatra tena izy avoakan’ny HCC. Namafisin’izy ireo, fa vonona hanaja ny lalàna manan-kery rehetra mba tsy hisian’ny korontana eto amin’ny tany sy ny firenena, izy ireo. Tamin’izany koa no nankasitrahan’izy ireo ny vahoaka malagasy manerana ny Nosy nanefa ny adidiny tamin’ny fifidianana teo iny, tao anatin’ny filaminana sy fitoniana. Nasongadiny tamin’izany, fa nandeha am-pahitsiana sy am-pahamarinana tanteraka ny kandidà IRMAR rehetra, satria natoky ny rafitra rehetra nanankinana ny fikarakarana fifidianana. Na izany aza anefa, nisy tamin’ireo distrika maromaro no nitrangana hala-bato sy hosoka nihatra tamin’ireo kandidà IRMAR, izay toa nisy “hetsika manokana” nomanina mialoha mihitsy. Nohamafisin’izy ireo tamin’io fanambarana io anefa, fa ny kandidà IRMAR rehetra niharan’izany hala-bato izany dia manana porofo mazava tsara avokoa, ary nahasahy nitondra ireo fitarainana sy porofo rehetra manamafy izany teo anoloan’ny HCC. Ny fitabatabana fa nisy hala-bato tamina haino aman-jery sy tamina tambazotran-tserasera kanefa tsy nitondrana porofo sy fitoriana teo anoloan’ny fitsarana mahefa, dia midika mazava fakorontanana tiana hatao, ary melohina. Toy izany koa ireo fandrahonana fanakorontanana amin’ny fandrangarangana hetsi-bahoaka hampitahorana ireo rafi-pitsarana mikirakira fifidianana. Takian’ny kandidà IRMAR, araka izany, ny famelana azy ireo hitsara am-pilaminana araka ny rariny sy ny hitsiny ary ny lalàna manan-kery, ka hamoaka izay tena marina mifanaraka amin’ny tena safidim-bahoaka. Manentana sy mino araka izany, fa hamoaka ny marina rehetra sy hitsara araka ny rariny sy hitsiny mba tsy ho sanatria ny olona mpangala-bato sy nanao hosoka ary ny mpanao kolikoly no hasandratra ho Solombavambahoaka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Miantso ny Fitondram-panjakana mahefa sy ny Mpitandro filaminana mba hanamafy ny filaminana manerana ny Nosy, ary tsy handefitra fa handray fepetra avy hatrany amin’ireo manakorontana filaminam-bahoaka kanefa mody mialokaloka ao ambadiky ny hoe “fiarovana safidim-bahoaka” ireto kandidà nitondra fanambarana ireto.

Stan R.

Fermer