PolitikaSongadim-baovao

LALATIANA RAKOTONDRAZAFY : Mitohy ny fanohanany ny Filoha Rajoelina

Fanehoan-kevitra tamin’ny Haino aman-jery voalohany nataon-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy omaly, tao amin’ny Onjam-peo FREE FM, taorian’ny nivoahan’ny vokatra ofisialin’ny fifidianana Solombavambahoaka farany teo. Nandritra izany no nitondrany fanazavana amin’ireo fanontaniana maro apetraky ny olona mahakasika azy, indrindra ny momba ny fifandraisana misy eo aminy sy ny Filoha Rajoelina, izay nambarany fa tsy misy olana velively.

Raha misy mpisehatra politika ao anatin’ny Fitondrana Rajoelina tena manohana sy manao viverin’ny ainy amin’ny fanohanana sy ny fiarovana ny Filoham-pirenena, dia lohalaharana amin’izany Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy. Tsy takon’afenina ny asa sy ny ezaka rehetra nataony ho fametrahana indray izao Fitondrana izao, sy ny nitondrana fanazavana tamin’ny vahoaka malagasy nanoloana ireo fanakianana navaivay nataon’ny mpanohitra nandritra ny fifidianana Filoham-pirenena.

Amin’izao fotoana, betsaka ireo mametraka fanontaniana ny amin’ny fifandraisana eo amin-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy sy ny Fitondrana ankehitriny. Satria tokoa mantsy izy irery no minisitra nirotsa-kofidiana no nolazaina fa tsy « lany » Depiote. Izany indrindra no nazavainy tao anatin’ny fandaharana omaly, fa fanapahan-kevitra politika no noraisin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) fa tsy fanapahana araka ny Lalàna. Io Rafi-pitsarana io, hoy izy, dia manana an’izay asa izay, dia fijerena ny lafiny ara-politika ihany koa, ankoatra ny lafiny lalàna.

Notsindriany fa raha ny porofo sy ny antontan-taratasy rehetra fitoriana nentina teo anatrehan’ny HCC dia tsy niadian-kevitra mihitsy ny fandresena tamin’ny fifidianana. Efa nisy tranga nitovy tamin’izany mantsy, hoy izy, tamin’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika tamin’ny taon-dasa, ka nanesorana ny vato azon’ny Kandidà Siteny Randrianasoloniaiko rehefa nanao fandikan-dalàna ny Solombavambahoaka teo aloha, Keron Idéalson tany Ampanihy. Mitovy tsy misy valaka tamin’izany ny fitoriana nataon-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy teo anatrehan’ny HCC saingy hafa ny fanapahana noraisiny. “Afaka milaza izany isika izao fa tsy resaka lalàna no nitsarana ny raharaha Faratsiho fa resaka politika. Nitsara araka ny lalàna ny HCC tamin’ny 2023, fa nitsara araka ny zava-nisy ara-politika tamin’ity taona ity”, hoy ny fanazavany.

Mazava, araka izany, fa tsy resy velively ny tenany sy ny mpiara-dia taminy tamin’ny fifidianana fa fandaminana politika mba hisian’ny fitoniana no antony. Efa azo rahateo koa ny maro an’isa teo anivon’ny Antenimieram-pirenena, miaraka amin’ny Solombavambahoaka miisa 84, ka izay no tena zava-dehibe, raha ny fanehoan-keviny.

Nailiky ny Fitondrana?

Taorian’iny vokatra ofisialy iny, dia betsaka ireo nanao tsoa-kevitra fa fanilihan’ny Filoha Rajoelina an-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy no nitranga. Nisy mihitsy aza ireo efa naniry ny iarahan-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy amin’ny Vovonana Firaisankina, izay an’ny mpanohitra. Diso tanteraka anefa izany, araka ny fanehoan-kevitra nataony omaly. Nambarany fa efa nisy fifampiresahana teo aminy sy ny Filoha Rajoelina manoloana iny didy iny, ary tsy anatina lojikana fanilihana mihitsy ny zava-niseho fa fandaminana ara-politika fotsiny ihany. Dikany, mbola mitohy amin’ny fanohanana ny Filoha ny tenany. Ary tsy misisika hotendrena amina toerana politika koa, araka izay inian’ny sasany aely, toy ny hoe ho atao Masoivoho any ivelany sy ny sisa. “Afaka manohy ny fiainako foana aho na tsy nolaniana aza. Izaho manana ny orinasako azoko iverenana. Izany hoe, tsy maty mihitsy aho raha nanaiky iny voka-pifidianana iny”, hoy izy nanipika.  

Mitohy ny asa ho an’i Faratsiho

Etsy ankilany, mitohy ny asa ho an’ny vahoakan’i Faratsiho. Tsy mampihemotra mihitsy an-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy tsy hanatanteraka ireo fanambiny tamin’ny vahoaka any Faratsiho ny tsy fahalaniany Depiote. Amin’ny 12 Jolay izao, ohatra, dia efa hitokana indray ny Birao ifoton’ny fananan-tany ao Valabetokana ny ekipa tarihiny. Hisy koa ny fanamboarana lisea, sy ny sisa. Ny tenany izay nanasa manokana ny Solombavambahoaka lany tao Faratsiho mba hanatrika ireo fitokanana ireo, satria fampandrosoana, hoy izy, no tanjona. Ny 13 Jolay kosa dia hisy ny lanonana lehibe karakarain-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy ho fisaorana ny Vahoakan’i Faratsiho.   

Fermer