PolitikaSongadim-baovao

FIFIDIANANA FILOHAN’NY ANTENIMIERAM-PIRENENA : Mandeha ny fikaonan-doha eo anivon’ny IRMAR, anarana enina miverimberina

Hatreto dia tsy mbola mahafantatra izay olona avy aminy na nosafidiana hatolotra ho eo amin’ny toeran’ny Filohan’ny Antenimierampirenena (PAN) ireo Solombavambahoaka lany teo anivon’ny vovonana “Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina” (IRMAR). Hivoaka tsy ho ela anefa, ireo anarana aorian’ny teny ieran’ny rehetra iray vondrona…

Lahadinika goavana indrindra andrasan’ny vahoaka amin’izao fivoriana manokan’ny Solombavambahoaka izao ny fananganana ny Birao maharitra, indrindra ny fifidianana izay ho Filohan’ny Antenimieram-pirenena. Iza tokoa no handimby ny toeran-dRamatoa Razanamahasoa Chritsine ? Mazava ho azy, ho mafimafy ny fifandresen-dahatra ho an’ireo samy ao anatin’ny Vovonana miara-dia amin’ny Filoha amin’ny maha toerana stratejika ny toeran’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena. Hatreto, araka ny resaka mandeha dia anarana enina eo miverimberina mety ho atolotra hofidiana amin’izany toeran’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena izany.

Lohalaharana amin’izany ny Solombavambahoakan’i Fianaratsoa I, Sahondrarimalala Marie Michelle, izay efa minisitry ny Fanabeazam-pirenena, ary Talen’ny Fampielezan-kevitry ny Filoha Andry Rajoelina nandritra ny fampielezan-kevitry ny fifidianana Filoham-pirenena. Voatonontonona koa ny Minisitry ny Atitany teo aloha, ny Solombavambahoakan’i Sambava, Tokely Justin, administratera sivily ary heverin’ny mpamakafaka politika fa afaka hisahana izany andraikitra izany. Ankoatra azy ireo, dia voalaza fa mety ho eo amin’izany toerana izany koa ny Solombavambahoakan’i Toamasina I, Lucien Irmah Naharimamy, na ny Solombavambahoakan’i Toliara I, Tinoka Roberto. Izy ireo izay samy mpiara-dia mahatoky tamin’ny Filoha Andry Rajoelina daholo efa an-taonany maro. Etsy ankilany, na dia efa nilaza aza ny Solombavambahoakan’i Sainte Marie Imbiki Herilaza, fa tsy ho isan’ny kandidà amin’ny toerana eo anivon’ny Birao maharitra, dia mbola isan’ireo voatonona matetika hatrany ny anarany, izy izay efa minisitry ny Fitsarana teo aloha. Ary farany, voaresaka matetika koa ny momba ny Solombavambahoakan’Ambovombe, Milavonjy Philobert.

Tsy mbola nisy anefa aloha hatreto ny famoahana ofisialy izay ho kandidà, ka mbola mipetraka ho famakafakana fotsiny ihany ireo. Ny azo antoka dia tsy maintsy avy amin’ny Vovonana IRMAR no hahazo izany toerana izany, noho ny fananan’izy ireo ny maro an’isa. Andrasana amin’ity anio ity kosa, na rahampitso farafahatarany ny hivoahan’izany.

Marie Michelle Sahondrarimalala

Mamaly izay voizina amin’izao fotoana momba ireo anarana vitsivitsy nivoaka sy lazaina fa hatosika ho amin’izany toeran’ny Filohan’ny Antenimierampirenena izay ny Solombavambahoaka voafidy tamin’ny alalan’ny vovonana IRMAR tao amin’ny distrikan’i Fianarantsoa, Sahondrarimalala Marie Michelle, taorian’ny fanokafana ofisialy ny fivoriana manokan’ireo Solombavambahoaka vaovao. Nambara kosa, fa hiroso tsy ho ela amin’ny fikaonan-doha anatiny amin’ny samy IRMAR izy ireo, handinihana sy hamoahana miaraka izay anarana lanin’ny rehetra ka mendrika ho eo amin’ny toeran’ny Filohan’ny Antenimierampirenena. Nambaran’ity Solombavambahoaka ity, fa hatry ny omaly izy rehetra ireo no efa nahazo fiantsoana hifampidinihana ho amin’izany, ary inoana fa tsy niandrasana ela izany. Manoloana ny fivoizana ihany koa, fa fivakisana eo amin’ireo samy ao anatin’ny vovonana IRMAR, dia nohitsian-dRamatoa Solombavambahoaka, fa hiray feo izy ireo hamoaka izay anarana atolotra sy ankatoavin’ny Filoha Rajoelina, amin’ny maha Vondrona parlemantera IRD azy ireo eny amin’ity Lapam-bahoaka ity. Ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsain’ireo Depiote mandrafitra ny vondrona parlemantera iray dia anisany manamora ny asa eny anivon’ny Antenimierampirenena, ary tokony hanamora sy hampilamina ihany koa ny fiainam-pirenena eo anatrehan’izay fifanarahan’ny rehetra izay, raha ny fanampim-panazavany. Teo anatrehan’ny fanononana ny anarany manokana ho isan’ireo atosika ho PAN izay, dia nambarany fa toy ireo Solombavambahoaka rehetra afaka milatsaka ho amin’izany, ny tenany, saingy eo anatrehan’ny Fitsipika mifehy ny antoko sy vondrona toy itony, izay tsy maintsy hajaina hatrany dia tsy maintsy mila mahafehy ny tian-kolazaina izy ireo mba tsy hampisy olana eo amin’ny samy mpiray vondrona. Notsindrian-dRamatoa Depiote, fa tsy nisy hatreto, tsindry avy amin’ny Filoha mikasika ity resaka fanolorana ny anaran’izay ho Filohan’ny Antenimierampirenena tao anatin’ny vondrona misy azy.    

Zava-dehibe ny fandrindran’asa miaraka amin’ny mpanatanteraka

Amin’ny maha Solombavambahoaka dia misolovava ny vahoaka sy miasa ho azy, ary natao ho tetezan’ny vahoaka miampita amin’ny Fahefana mpanatanteraka eo anatrehan’ny fitondrana ny hetaheta sy ny maharary azy. Namafisin’ny Depiote Sahondrarimalala Michelle, fa ny laharam-pahamehana indrindra dia ny fanamafisana sy ny fandrindrana ny fahaiza-miasa miaraka amin’ny mpanatanteraka. Ho an’ny distrikan’i Fianarantsoa manokana, amin’ny maha navoakan’ny IRMAR azy, dia ny fiarovana ny maro an’isa ho an’ny Filoha Rajoelina Andry, hahatanterahany ny vinan’asa sy ny fampandrosoana entiny no tena tarigetra. Maro ireo tetikasa laharam-pahamehana ao amin’ity distrika ity, ary anisan’izany ny fandondonam-baravarana isak’ireo departemanta misy, fa indrindra ny famadihana ireo olana misy eto amin’ny firenena ho lalàna, izay tafiditra tanteraka anatin’ny asa maha Solombavambahoaka. Ny zava-dehibe dia ny fampandrosoana ho an’i Madagasikara, ny tombontsoa ambonin’ny vahoaka miandrandra fampandrosoana sy tsy mitady korontana intsony. Zava-dehibe eo amin’ity Lapan’ny Antenimierampirenena ity, hoy izy, ny hahafahana manana vina sy fomba fijery mitovy sy tombontsoa iraisana. Ka na avy amin’ny IRMAR na fanoherana, na ny tsy miankina, dia ny vahoaka Malagasy ihany no hitodihana.

LR. sy Stan R.

Fermer