Manokana Covid-19

COVID-19: Tafiakatra 198 ny isan’ny maty, tranga vaovao miisa 81

Mahatratra 198 ireo nindaosin’ny fahafatesana noho ny valanaretina covid-19, teto amintsika, rehefa niampy iray vaovao indray. Mitohy hatrany ny fitiliana ka mahatratra 81 ireo tranga vaovao voatily farany. Miha mitombo kosa ny isan’ireo olona efa sitrana, taorian’ny fandraisana an-tanana azy ireo. Nitombo enina ny isan’ireo marary mafy…

Tao anatin’ny andro vitsivitsy izay, dia nitombo iray isan’andro ny isan’ireo lavo noho ny valanaretina covid-19, teto amintsika. Mahatratra 198 izy ireo ankehitriny, rehefa niampy iray omaly, raha ny antontanisa nomen’ny teo anivon’ny CCO. Raha ny taham-pahafatesana noho io valanaretina io eto amintsika amin’izao fotoana, dia eo amin’ny 1,30% eo raha ampitahaina amin’ireo olona rehetra efa voatily ka nahitana tsimokaretina coronavirus, izay mahatratra 15 187, hatramin’ny nisian’ny fitiliana ny 19 marsa no nankaty. Tamin’ny fitiliana farany natao teto Analamanga sy tamin’ireo faritra hafa nisy fanehoana soritraretina dia miisa 81 ireo tranga vaovao, tamina fitiliana miisa 584. Ny 518 tamin’izany no natao tamin’ny alalan’ny fitiliana fakana singa (PCR), raha ny 66 no natao tamin’ny alalan’ilay teknika GenExpert. Hatreo, azo lazaina fa mbola mihena tsikelikely ny fiabon’ny taham-pitiliana eto amintsika. Raha jerena indray ny eo amin’ireo nahafeno ny fepetra fahasitranana dia mahatratra 14 075 amin’izao fotoana, rehefa niampy 44 tamin’ny tarehimarika nomen’ny CCO farany io. Amin’izao fotoana, mahatratra 94% izy ireo, raha ampitahaina hatrany, amin’ireo olona rehetra efa natao fitiliana ka nahitana io tsimokaretina io, hatramin’izay. Raha ireo mbola manaraka fitsaboana eny anivon’ny hopitaly indray, dia mahatratra 911, rehefa nitombo 36. Tafiditra anatin’izany ireo marary mafy, izay mahatratra 46 izy ireo amin’izao fotoana, rehefa niampy enina. Raha ny fitiliana PCR efa vitantsika hatreto, dia mahatratra 59 956, raha 6 121 kosa no vitan’ny teknika GenExpert.

Tranga vaovao, sitrana sy nodimandry isam-paritra 

Faritra maro hatrany no nahitana ireo tranga vaovao farany, ary mitana ny laharana voalohany amin’izany hatrany, ny eto Analamanga, izay mahatratra 50, izay mitsinjara amin’ireo distrika vitsivitsy, dia ny ao Atsimondrano, Avaradrano, Antananarivo Renivohitra sy ny any Ambohidratrimo. Nisy ny sitrana miisa efatra tamin’izany, ary ilay nodimandry iray koa fantatra fa  notsaboina tamina hopitaly iray teto an-toerana. Faritra Vakinankaratra tsy nahitana tranga vaovao,  saingy nisy ireo sitrana maromaro miisa 10. Bongolava tsy nahitana tranga tranga vaovao, fa nisy kosa ireo sitrana miisa enina. Ny tao amin’ny faritra Atsinanana nisy tranga vaovao miisa telo, ary sitrana iray. Faritra Alaotra Mangoro nisy tranga vaovao  iray tao Ambatondrazaka, ary sitrana iray tao an-toerana hatrany. Ny tao Matsiatra Ambony nahitana tranga vaovao miisa efatra, tsy nisy ny sitrana na ny nodimandry vokatry ny valanaretina. Faritra Ihorombe tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy ny sitrana miisa roa. Faritra Boeny tsy nahitana tranga vaovao na sitrana, hatramin’ny nodimandry. Faritar Sofia nisy tranga vaovao miisa telo, nisy koa ireo sitrana  miisa dimy, tsy nisy ny lavon’ny covid. faritra Diana nahitana tranga vaovao miisa 10, ka ny fito tao Antsiranana voalohany, ary ny telo tao Antsiranana faharoa. Nisy koa ny sitrana miisa valo, ka ny fito noraisin-tanana tao Antsirahana voalohany, ary iray tao Ambilobe. Faritra Sava tsy nahitana tranga vaovao na sitrana, na lavo. Faritra Atsimo Andrefana nisy tranga vaovao miisa sivy, sitrana iray tao Toliara, tsy nisy kosa ny nodimandry. Faritra Androy nisy tranga vaovao miray, tsy nisy ny sitrana sy lavon’ny covid. Faritra Menabe tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy ny sitrana miisa enina, Tsy nisy ny lavon’ny covid.

Faritra dimy ahitana marary mafy

Raha ny fitsinjaran’ireo marary mafy isam-paritra, izay miisa 46 indray, dia fantatra fa eto Analamanga avokoa ny 31 amin’izy ireo. Ny 17 raisin-tanana ao amin’ny hopitaly Befelatanana. Ny enina tsaboina ao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha, ny iray etsy amin’ny CTC Mahamasina, ny efatra raisin-tanana ao amin’ny hopitaly manara-penitra Andohatapenaka, ny roa amin’ny hopitaly manara-penitra Anosiala Ambohidratrimo, ary ny iray eny amin’ny hopitaly Fenoarivo. Amin’ny faritra hafa, fantatra fa ao Antsirabe Vakinankaratra misy marary mafy iray. Matsiatra Ambony Fianarantsoa, hopitalin’Andrainjato ny 11, Alaotra Mangoro ahitana iray, Toliara Atsimo Andrefana misy iray, ary Ihorombe misy marary mafy iray.

Fermer