Trangam-piaraha-monina

AMBOHIMAHASOA: Trano 16 vakina efa-dahy tao anaty tapa-bolana

Raha nilamina noho ny ezaky ny mpitandro filaminana ny tanànan’Ambohimahasoa, taona maro lasa izay, nirongatra izay tsy izy indray izany, noho ny vaky trano nahaverezana entana maro, tao anatin’ny iray volana. Efa-dahy mbola tanora vao erotrerony avokoa, no fantatra fa nahavita namaky trano miisa 16 tao anatin’ny tapa-bolana.

Tra-tehaka ihany ireo fangoloka mpanao fairano ny tanànan’Ambohimahasoa, nanomboka ny alin’ny talata lasa teo, rehefa tratra avy tany am-pamakiana trano ny iray tamin’izy ireo. Maro ny fitarainana voarain’ny mpitandro filaminana avy amin’ny Polisim-pirenena, hatrany anaty tambazotran-tserasera, tao anatin’izay iray volana lasa teo izay, noho ny vaky trano nisesisesy ka nahaverezana entana maro sy biby fiompy. Nivondrona ireo tompon’andraikitra isan-tokony nanampy ny mpitandro filaminana, izay nahitana ny Lehiben’ny distrika sy ny Solombavambahoaka voafidy tao an-toerana, nanao ezaka hamongorana izao asa ratsy izao, ka nahitam-bokany izany. Ny alin’ny 01 septambra lasa teo, nanomboka nanao latsak’alina ireo mpitandro filaminana, ka tovolahy iray no tra-tehaka avy namaky trano. Vola dimy alina ariary no hita teny aminy, ary nanomboka teo ny fanadihadiana. Telo lahy indray avy eo, no sarona rehefa natoron’ity namany. Fantatra tamin’ny fanadihadiana azy ireo, fa izy efa-dahy ireto no tompon’antoka tamin’ireo halatra nisesisesy tamin’ireo vaky trano tao an-toerana. Tao anatin’ny tapa-bolana monja, trano miisa 16 no lasibatr’izy ireo. Akoho amam-borona no very tamin’izany, niampy fitaovan-dakozia maro samihafa, miampy fitafiana maro karazana.

 

Mpianatry ny CEG Ambohimahasoa

Fantatra tamin’ny fanadihadiana ireto tontakely hatrany, fa 17 ka hatramin’ny 22 taona ireto manao asa ratsy ireto, ary ny iray tamin’izy ireo aza, dia mbola mpianatra ao amin’ny CEG ao an-toerana hanala fanadinana. Fantatra mantsy, fa nisy ny fotoana lavalava tsy nianaran’ny mpianatra tany an-toerana, noho ny fihibohana, ka nanita-kevitra tamin’ny ratsy izy ireo, no izao tratra farany izao.  Nambaran’ny Lehiben’ny kaomisarià ao an-toerana, fa « mampahonena tokoa ny toe-java-mitranga, satria simba ny hoavin’ity mpianatra tsy noheverina hanao asa ratsy ity, kanefa, ny lalàna tsy maintsy hampiharina aminy, na antomotra aza ny fanadinana ».

Ombiasy sy mpividy halatra niray tsikombakomba

Rehefa nohadihadiana hatrany ireto mpangalatra, mikasika ny fomba fangalarany tsy re tsaika, dia fantatra fa ombiasy iray no mitaiza sy mampandro, ary manome ody gasy azy ireo. Nosamborin’ny mpitandro filaminana koa ity farany, ary mbola teo am-pampandroana dahalo iray no tratra ambodiomby. Nitsoaka ity farany, ka tsy maintsy notifirina, raha ny tatitry ny Polisy tao an-toerana, hatrany. « Anisany mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto Ambohimahasoa ny fisian’ireo ombiasy, ka tsy maintsy handraisana fepetra hosamborina avokoa, satria miafina ambadiky ny fomban-drazana », nanampy fanazavana ny Kaomisera. Fantatra mantsy, fa mamaky rindrina mihitsy ireto olon-dratsy, ka na ny vorona tokony hikiakiaka aza, tsy ren’ny tompony. Ny amin’ireo entana halatra indray, fantatra fa efa misy mpandray azy ireo, izay tsy mponina ao an-toerana fa irony atao hoe mpitety tsena irony. Hiroso amin’ny fisamborana azy ireo ihany koa, ny mpitandro filaminana, satria voalaza fa anisany mampirongatra izao tsy fandriam-pahalemana ao Ambohimahasoa, tao anaty fotoana fohy izao.

Fermer