Manokana Covid-19

COVID-19: 10,66% ny tahan’ny fiabon’ny fitiliana vita farany

Raha ny tahan’ny fiabon’ny fitiliana natao farany teto amintsika dia mahatratra 10,66%. Mahatratra 14 139 ny totalin’ireo efa sitrana nahafeno fepetra. Tafiakatra 200 ireo nindaosin’ny fahafatesana noho ny valanaretina covid-19 teto amintsika…

Mihena hatrany ny voan’ny covid-19 eto amintsika, raha ny fitiliana atao isan’andro, manerana ny Nosy amin’ny alalan’ny PCR na GenExpert. Ho an’ny fitiliana farany natao, ohatra, dia ny 10,66%-n’ireo olona notiliana rehetra tamin’ny isa 469, no nahitana tsimokaretina. Araka izany, miisa 50 ireo olona nahitana farany io tsimokaretina coronavirus teto io. Miakatra hatrany ihany koa, ny taham-pahasitrana eto amintsika, satria eo amin’ny 92,29% eo izy ireo amin’izao fotoana, raha oharina amin’ireo efa nahitana tsimokaretina hatramin’izay, araka ny nambaran’ny mpitondra tenin’ny CCO, Profesora Vololontiana Hanta. Ny nodimandry indray dia tafiakatra 200, rehefa niampy iray farany teo. Eo amin’ny 1,30% eo hatrany izy ireo amin’izao fotoana, raha oharina hatrany amin’ireo nahitana tsimokaretina rehetra hatramin’izay. Nisy ny sitrana miisa 26, ka mahatratra 14 139 izy ireo amin’izao fotoana. Ho an’ireo marary mafy indray dia fantatra fa nihena efatra, ka nanjary 43 isa. Ho an’ireo mbola manaraka fitsaboana eny amin’ireo hopitaly manerana ny Nosy, dia mahatratra 980, rehefa niampy 23. Tafidita anatin’izany ireo mbola marary mafy voalaza ireo. Mahatratra 15 319 ireo voatily hatramin’izay ka nahitana ny tsimokaretina coronavirus, hatramin’ny nanaovana fitiliana teto. Raha ny totalin’ny fitiliana fakana singa efa vita hatramin’izay mahatratra 60 895, raha 6 292 ny fitiliana tamin’ny alalan’ny GenExpert. Tamin’ireo fitiliana rehetra natao farany, ny 413 an’ny PCR, ary ny 56 an’ny GenExepert.

Nitondra ny antontanisa farany ny Profesora Vololontiana Hanta

Tranga vaovao, sitrana sy nodimandry

Tamin’ireo tranga vaovao miisa 50 dia fantatra fa ny 30 tamin’izy ireo dia teto amin’ny faritra Analamanga avokoa. Nisy ny sitrana miisa efatra teto, ary tsy nisy ny lavon’ny covid. Ho an’ny faritra Vakinankaratra indray dia nahitana tranga vaovao miisa roa, tsy nisy ny sitrana sy nodimandry. Ho an’ny faritra Atsinanana tsy nahitana tranga vaovao sy ny sitrana, saingy nisy iray lavon’ny covid-19, izay noraisin-tanana tao amin’ny hopitaly Analakininina Toamasina. Ho an’ny faritra Alaotra Mangoro dia tsy nisy ny tranga vaovao, nisy kosa ny sitrana iray, ary tsy nisy ny lavo. Ho an’ny faritra Matsiatra Ambony, dimy ireo tranga vaovao, nisy sitrana miisa roa, tsy nisy ny lavon’ny covid. Faritra Amoron’i Mania nisy tranga vaovao miisa telo, tsy nisy ny sitrana sy nodimandry. Ho an’ny faritra Vatovavy Fitovinany dia tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy ny sitrana miisa roa, tsy nisy ny lavo. Faritra Sofia nisy tranga vaovao miisa roa, nisy kosa ireo sitrana maro miisa 14, tsy nisy ny lavon’ny covid. Ho an’ny faritra Diana, nisy tranga vaovao miisa efatra hita tao Antsiranana, tsy nisy ny sitrana sy lavon’ny covid. Ho an’ny faritra Atsimo Andrefana dia nahitana tranga vaovao miisa roa, tsy nisy ny sitrana sy lavon’ny covid. Faritra Anôsy tsy nisy tranga vaovao, nisy ny sitrana miisa roa, tsy nisy ny lavo. Faritra Menabe, tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy sitrana iray, tsy nisy ny lavon’ny covid-19 tany an-toerana.

Faritra efatra ahitana marary mafy

Ho an’ireo marary mafy mbola manaraka fitsaboana amin’izao fotoana indray, dia fantatra fa eto amin’ny faritra Analamanga ny 30 amin’izy ireo. Ny 20 raisin-tanana ao amin’ny hopitaly Befelatanana, ny dimy tsaboina ao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha, ny roa raisin-tanana ao amin’ny hopitaly manara-penitra ao Andohatapenaka, ary ny telo mbola tsaboina ao amin’ny hopitaly manara-penitra Anosiala Ambohidratrimo sy CTC Mahamasina, ary hopitalin’i Fenoarivo. Misy marary mafy mbola raisin-tanana koa any Vakinankaratra Antsirabe, miisa 11 ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony, hopitaly Andrainjato Fianarantsoa, ary iray ao amin’ny hopitaly Mitsinjo Betanimena Toliara.

Mitohy ny hamehana, mitohy ny fitandremana

Araka ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana, dia mbola mitohy hatrany ny “Hamehana ara-pahasalamana” eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’I Madagasikara, noho ny mbola fisian’ny valanaretina covid-19. Na eo aza ny fihenan’ireo marary hitan’ny fitiliana, sy ny fitombon’ireo olona sitrana rehefa nahazo izany valanaretina izany teo aloha, dia mbola mitombina hatrany ny fitandremana avy amin’ny tsirairay isam-batan’olona. Noantitranterin’ireo tompon’andraikitra, na ireo mpisehatra ara-pahasalamana izany, na ny mpitondra fanjakana mikaroka hatrany ny paikady handresentsika amin’izy io, ary koa ireo mpitandro filaminana mampanara-dalàna anatin’izao hamehana izao, fa ny fiarovan-tenan’ny tsirairay hatrany no antoka hivoahantsika anatin’izao krizy ara-pahasalamana eto izao. Tsy hahaleo ny hilaza hatrany, fa ny fitondrana arotava sy orona, ny fanasan-tanana matetika amin’ny rano sy savony, na amin’ny tsiranoka fanasan-tanana misy alikaola, ary indrindra ny fanajana ny elanelana amin’ireo olona manodidina, no antoka iray hahazoantsika io fandresena io…

Fermer