Manokana Covid-19

TAREHIMARIKA COVID-19: 83 nahitana tsimokaretina tamin’ireo 384 natao fitiliana farany

Tamin’ireo olona natao fitiliana farany nahitana soritraretina coronavirus, na koa ireo nanana ahiahy teo amin’ny toe-pahasalamany mahatratra 384 tao anatin’ny 24ora farany, dia 83 no nahitana ny tsimokaretina. Mitombo hatrany ireo marary sitrana, saingy nisy ny lavon’ny covid, miisa efatra. Mitohy hatrany ny fitiliana PCR sy GenExpert manerana ny Nosy…

Nitondra ny antontanisa farany ny Profesora Vololontiana Hanta

Ny 21,06%-n’ireo olona rehetra natao fitiliana farany, na fakana singa na tamin’ny alalan’ny teknika GenExpert, no nahitana tsimokaretina coronavirus, ny andron’ny alatsinainy lasa teo. Izany hoe ny 83 tamin’ireo olona mahatratra 384 no nahitana io tsimokaretina io, raha ny tarehimarika nomen’ny CCO, omaly. Mitohy hatrany kosa, ny fitiliana manerana ny Nosy, ary nomarihan’ny mpitondra tenin’ny CCO, Profesora Vololontiana Hanta, fa ho an’ny fitiliana fakana singa (PCR), dia afaka hanaovana fitiliana an’ireo olona ahitana soritraretina, na tsia. Ireo ahiahiana fa voan’ny covid-19 irery ihany indray, no anaovana fitiliana amin’ity teknika GenExpert, ary manerana ny faritra ivelan’Analamanga. Tamin’ireo fitiliana natao miisa 384, ny 297 tamin’ireo no natao tamin’ny PCR, raha 87 tamin’ny teknika vaovao io. Tamin’io antontanisa farany io hatrany, nisy indray ny sitrana miisa 35, nizarazara isam-paritra. Mahatratra 14 219 raha ny totalin’izy ireo amin’izao fotoana. Ny mbola manaraka fitsaboana indray dia miisa 1 010, rehefa niampy 44 marary vaovao. Ho an’ireo marary mafy dia nitombo roa, ka lasa 53 tao anatin’ny 24ora farany. Nisy indray ny lavon’ny covid, miisa efatra, ary mitotaly 206 izy ireo amin’izao fotoana. Ny totaliben’ny fitiliana PCR efa vitantsika dia mahatratra 61 631, raha 6 412 no natao tamin’io teknika fitiliana vaovao io.

Fitsinjarana isam-paritra sy taham-pitiliana vitsivitsy

Miovaova isan’andro ny fiabon’ny taham-pitiliana vita eto, araka ny isan’ireo olona atao fitiliana. Ankoatra io tahan’ny fitiliana vita farany io, ohatra, manana ny tahany manokana ny isam-paritra. Ho an’ny eto Analamanga, nahitana tranga vaovao miisa 44 tamin’ireo 83. Fitiliana miisa 311 no natao teto an-toerana, izay manome 14,14% ny tahan’ny fiabon’ny fitiliana vita teto farany. Nisy ny sitrana miisa efatra teto, ary nisy lavo iray, noraisin-tanana tao amin’ny hopitaly Befelatanana. Ho an’ny faritra Boeny indray, olona telo no fantatra fa natao fitiliana, ary samy nahitana tsimokaretina avokoa. Araka izany, 100% ny taham-pitiliana tao amin’io faritra io. Nisy ireo sitrana miisa dimy, tsy nisy ny lavon’ny covid. Ho an’ny faritra Vakinankaratra, tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy sitrana miisa dimy. Tsy nisy ny lavo. Alaotra Mangoro nahitana tranga vaovao miisa 14, ny 10 tao Ambatondrazaka, ny efatra tao Amparafaravola. Tao Matsiatra Ambony nisy tranga vaovao miisa telo, nisy sitrana miisa roa, tsy nisy lavo. Vatovavy Fitovinany tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy ny sitrana iray. Amoron’I Mania tsy nahitana tranga vaovao koa, saingy nisy sitrana miisa telo. Faritra Atsinanana tsy nahitana tranga, toy izany koa ny sitrana sy lavo. Faritra Sofia nisy tranga vaovao miisa fito, nisy ny sitrana miisa 10, tao Antsohihy ny sivy ary tao Boriziny ny iray. Tsy nisy ny maty. Sava nisy tranga vaovao miisa roa, tsy nisy ny sitrana sy lavon’ny covid. Faritra Diana nisy tranga vaovao miisa 10, ka ny sivy tao Antsiranana voalohany, ny iray tao Antsiranana faharoa. Nisy ny sitrana miisa efatra, ka tao Antsiranana ny roa, ary tao Ambilobe ny roa. Nisy ireo lavo miisa telo, izay noraisin-tanana tao amin’ny CHU Place Kabary Antsiranana.

Marary mafy raisin-tanana isam-paritra

Ho an’ny faritra Analamanga dia misy marary mafy miisa 27 amin’ireo 56. Ny 27 ao Befelatanana, ny dimy ao amin’ny HJRA, ny telo ao amin’ny hopitaly Andohatapenaka, ny iray ao Anosiala, ary ny roa ao amin’ny CTC Mahamasina. Ny 12 isa raisin-tanana ao amin’ny hopitaly Andrainjato Fianarantsoa, ny roa tsaboina ao amin’ny hopitaly Mitsinjo Betanimena, ary ny iray raisin-tanana ao amin’ny hopitaly Mahajanga. Efa tafavoaka kosa ny marary mafy iray tao amin’ny faritra Vakinankaratra, notsaboina tao Antsirabe.

Fermer