PolitikaSongadim-baovao

FIFIDIANANA LOHOLONA : Manaika ny mpifidy handrotsa-bato ny governemanta

Tolo-kevitry ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana nalefa tany amin’ny Governemanta hanatanterahana ny fifidianana Loholona ny datin’ny 11 Desambra ho avy izao. Omaly, nandritra ny Filankevitry ny Governemanta no nankatoavana izany, niaraka tamin’ny fankatoavana didim-panjakana hafa mifandraika amin’izany. Fantatra tamin’izany, fa 15 tapitrisa Ariary isaky ny lisitra sy isaky ny fari-pifidianana no fandraisana anjaran’ny lisitry ny kandida amin’ny saram-panontàna ny biletam-pifidianana.

« Nankatoavina ny Didim-panjakana manaika ny mpifidy vaventy, ka araka ny tolo-kevitra avy amin’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny Fifidianana (CENI) dia ny zoma 11 Desambra 2020 no hotontosaina manerana ny Nosy ny fifidianana Loholona », hoy ny fampitam-baovao avy amin’ny governemanta.

Tapaka, araka izany, fa io no daty hanatanterahana ny fifidianana izay ho Loholon’i Madagasikara. Araka izany, nankatoavina omaly koa ireo didim-panjakana rehetra mifandraika amin’ny fikarakarana io fifidianana io. Fantatra tamin’izany fa 15 tapitrisa Ariary isaky ny lisitra sy isaky ny fari-pifidianana no fandraisana anjaran’ny lisitry ny kandida amin’ny saram-panontàna ny biletam-pifidianana. Nankatoavina ihany koa, noho izany, ny fomba fanonerana izany saram-pandraisana anjara izany. Etsy ankilany, nankatoavan’ny Filankevitry ny Governemanta koa ny fomba fikarakarana ity fifidianana ity. Araka izany, fantatra fa ny mpifidy vaventy ihany no mandray anjara amin’ny fifidianana, izay hatao isaky ny faritany. Dimy taona no fe-potoam-piasan’ny Loholona. Ary amin’ny alalan’ny latsa-bato indray mihodina amin’ny lisitra tsy azo ovaina no endriky ny fifidianana. Ankoatra izay, tsy misy fampifangaroana, na latsabato ahazoan’ny mpifidy manova ny laharan’ny hofidiana na lisitra tsy feno. Ireo rehetra ireo izay mifanaraka amin’izany voalazan’ny andininy 78 sy 79 ao amin’ny lalàna fehizoro lf 2015-007 tamin’ny 03 mars 2015.

Loholona vaovao indray no hiasa ato amin’ny Lapa maitson’Anosikely manomboka amin’ny taona ho avy.

Hanomboka ny 19 Novambra ny fampielezan-kevitra

Ankoatra izay, nambaran’ity fampitam-baovao avy amin’ny Governemanta ity koa, fa ny Ceni no mandrafitra ny lisi-pifidianana, miainga amin’ny didim-panjakana navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana momba ny fifidianana ben’ny tanàna ny 27 Novambra 2019. Io lisi-pifidianana io dia faranana farafahatarany iray volana alohan’ny datim-pifidianana, izany hoe ny alarobia 11 novambra. Etsy ankilany, ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana, miaraka amin’ny fitanisana ireo taratasy rehetra ilaina dia tsy maintsy hapetraka eny anivon’ny Rafitra manara-maso sy mandray filatsahan-kofidiana na OVEC eny anivon’ny Vaomieram-paritany misahana ny fifidianana eo anelanelan’ny 28 Septambra 2020  amin’ny 9ora maraina ka hatramin’ny alatsinainy 12 oktobra amin’ny 5ora hariva. Hampahafantarin’ny Ceni, farafahatarany amin’ny 29 oktobra 2020, ny lisitr’ireo kandida tena izy, amin’ny haino aman-jery sy ny famoahana azy amin’ny gazetim-panjakana. “Ny fampielezan-kevitra ho an’ny fifidianana Loholona dia hanomboka ny alakamisy 19 novambra 2020 amin’ny 6ora maraina ka hifarana ny alarobia 09 Desambra 2020 amin’ny misasakalina”, araka fanapahan-kevitry ny Governemanta. Na izany aza, nambara fa tsy misy fandraisana ny fanambarana hanao fampielezan-kevitra intsony, 72ora mialohan’ny fahataperan’ny fampielezan-kevitra. Izany hoe, ny alahady 06 Desambra 2020.  Manaraka izany, ny lisitra sy ny toerana misy ireo birao fandatsaham-bato dia feran’ny fanapahana ataon’ny CENI farafahatarany enimpolo andro mialohan’ny fifidianana, izany hoe ny alatsinainy 12oktobra 2020. Ankoatra ireo, betsaka ireo pitsopitsony ara-teknika sy ara-panomanana nofaritan’ny governemanta, entina hanatanterahana ity fifidianana Loholon’i Madagasikara ity.

Fermer